Σε περιπτώσεις όπου η παραμικρή κίνηση της κάμερας μπορεί να θολώσει τις εικόνες, η απελευθέρωση του κλείστρου μπορεί να καθυστερήσει από περίπου 0,2 έως 3 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού λήψης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία