Επιλέξτε τις επιλογές που εμφανίζονται στο i για τη λειτουργία φωτογραφίας. Οι ακόλουθες επιλογές μπορούν να αντιστοιχιστούν σε οποιαδήποτε θέση στο μενού επισημαίνοντας την επιθυμητή θέση, πατώντας το J και επιλέγοντας την επιθυμητή επιλογή.

Επιλογή
J Επιλέξτε περιοχή εικόνας
8 Ποιότητα εικόνας
o Μέγεθος εικόνας
E Αντιστάθμιση έκθεσης
9 Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
m ισορροπία του λευκού χρώματος
h Ρύθμιση ελέγχου εικόνας
p Χρωματικός χώρος
y Ενεργός D-Lighting
q Μακράς έκθεσης NR
r Υψηλό ISO NR
w Μέτρηση
c Λειτουργία φλας
Y Flash αποζημίωση
s Λειτουργία εστίασης
t Λειτουργία περιοχής AF
u Οπτικό VR
t Αυτόματο bracketing
$ Πολλαπλή έκθεση
2 HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)
L Αθόρυβη φωτογραφία
v Λειτουργία απελευθέρωσης
w Προσαρμοσμένα χειριστήρια (σκοποβολή)
z Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης
O Τύπος κλείστρου
y Εφαρμογή ρυθμίσεων για ζωντανή προβολή
W Κορυφαία σημεία
3 Φωτεινότητα οθόνης/σκόπευτρο
Z Σύνδεση Bluetooth
U Σύνδεση Wi-Fi
L Ασύρματη απομακρυσμένη σύνδεση

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία