Επιλέξτε τον αριθμό των διαθέσιμων σημείων εστίασης για χειροκίνητη επιλογή σημείου εστίασης.

Επιλογή Περιγραφή
R Όλα τα σημεία Μπορεί να επιλεγεί κάθε σημείο εστίασης που είναι διαθέσιμο στην τρέχουσα λειτουργία περιοχής AF.
I Κάθε άλλο σημείο Ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων εστίασης μειώνεται κατά τρία τέταρτα (ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων εστίασης στη λειτουργία AF ευρείας περιοχής (L) δεν αλλάζει). Χρησιμοποιήστε το για γρήγορη επιλογή σημείου εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία