Επιλέξτε On για προεπισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές σε ρυθμίσεις όπως η ισορροπία λευκού, τα στοιχεία ελέγχου εικόνας και η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζουν το χρώμα και τη φωτεινότητα στη λειτουργία φωτογραφίας ή επιλέξτε Απενεργοποίηση για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και την απόχρωση για ευκολία προβολής (ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, τα εφέ του οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις είναι πάντα ορατές στη λειτουργία ταινίας). Ένα g εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο το Off.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία