Αν Επιλέγεται το ( W ), η ένδειξη έκθεσης εμφανίζεται με αρνητικές τιμές στα αριστερά και θετικές τιμές στα δεξιά. Επιλέγω ( V ) για εμφάνιση θετικών τιμών στα αριστερά και αρνητικών τιμών στα δεξιά.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία