Επιλέξτε τους ρόλους που έχουν εκχωρηθεί στα A ( L ) και J κατά την αναπαραγωγή. Επισημάνετε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε και πατήστε το J .

Κουμπί AE-L/AF-L

Οι ακόλουθοι ρόλοι μπορούν να αντιστοιχιστούν στο A ( L ):

Επιλογή Περιγραφή
h Το ίδιο με το j κατά τη λήψη Το χειριστήριο εκτελεί τη λειτουργία που έχει επιλεγεί για Προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 ( Προσαρμοσμένα χειριστήρια (λήψη) ) > j AE-L/AF-L .
g Προστατεύω Πατήστε το χειριστήριο κατά την αναπαραγωγή για να προστατεύσετε την τρέχουσα εικόνα.
c Εκτίμηση Πατήστε το χειριστήριο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να βαθμολογήσετε την τρέχουσα εικόνα κατά την αναπαραγωγή.

Κουμπί ΟΚ

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές. Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, το πάτημα του J όταν μια ταινία εμφανίζεται σε πλήρη καρέ ξεκινά η αναπαραγωγή της ταινίας.

Επιλογή Περιγραφή
n Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικρογραφίας Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής πλήρους κάδρου και μικρογραφιών.
o Προβολή ιστογραμμάτων Τόσο στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου όσο και στην αναπαραγωγή μικρογραφιών, εμφανίζεται ένα ιστόγραμμα ενώ πατιέται το κουμπί J
p Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής πλήρους κάδρου ή μικρογραφίας και ζουμ αναπαραγωγής (για να επιλέξετε την αναλογία ζουμ, επισημάνετε το Ζουμ on/off και πατήστε 2 ). Η οθόνη ζουμ είναι κεντραρισμένη στο ενεργό σημείο εστίασης.
u Επιλέξτε φάκελο Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής φακέλου. επισημάνετε έναν φάκελο και πατήστε το J για να προβάλετε τις εικόνες στον επιλεγμένο φάκελο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία