För att välja de funktioner som är tilldelade följande kontroller i filmläge, oavsett om de används individuellt eller i kombination med kommandorattarna, markera önskat alternativ och tryck på J .

w Fn1-knappen
y Fn2-knappen
j AE-L/AF-L-knapp
k OK-knappen
l Linskontrollring

Rollerna som kan tilldelas dessa kontroller är följande:

Alternativ w y j k l
t Strömöppning (öppen)
q Strömöppning (stäng)
i Exponeringskompensation +
h Exponeringskompensation –
n Ämnesspårning
b Visning av ramrutnät
K Välj fokuspunkt i mitten
A AF-ON
F Endast AF-lås
E AE-lås (håll)
C Endast AE-lås
B AE/AF-lås
p Zooma på/av
1 Spela in filmer
m vitbalans
h Ställ in bildkontroll
y Aktiv D-Lighting
w Mätning
c Släppläge (spara ram)
z Fokusläge/AF-områdesläge
H Mikrofonkänslighet
W Topphöjdpunkter
X Fokus (M/A)  1, 2
q Power bländare  2
E Exponeringskompensation  2
9 ISO-känslighet  2
Ingen  2

Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.

Oavsett vilket alternativ som valts, i manuellt fokusläge kan kontrollringen endast användas för att justera fokus.

Följande alternativ är tillgängliga:

Alternativ Beskrivning
t Strömöppning (öppen) Bländaren vidgas när reglaget trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 ( anpassade kontroller ) > Fn2-knapp > Strömbländare (stäng) för knappstyrd bländarjustering.
q Strömöppning (stäng) Bländaren minskar när reglaget trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 ( anpassade kontroller ) > Fn1-knapp > Strömbländare (öppen) för knappstyrd bländarjustering.
i Exponeringskompensation + Exponeringskompensationen ökar när reglaget trycks in. Använd i kombination med anpassad inställning g2 ( anpassade kontroller ) > Fn2-knapp > Exponeringskompensation − för knappstyrd exponeringskompensation.
h Exponeringskompensation – Exponeringskompensationen minskar när reglaget trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 ( anpassade kontroller ) > Fn1-knapp > Exponeringskompensation + för knappstyrd exponeringskompensation.
n Ämnesspårning

Genom att trycka på kontrollen under automatisk områdes-AF möjliggörs motivföljning; fokuspunkten kommer att ändras till ett riktmedel och monitorn och sökaren till motivföljande skärmar.

  • För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen.
b Visning av ramrutnät Tryck på kontrollen för att slå på eller stänga av ramrutnätsvisningen.
K Välj fokuspunkt i mitten Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
A AF-ON Genom att trycka på kontrollen startar autofokus.
F Endast AF-lås Fokus låses när reglaget är intryckt.
E AE-lås (håll) Exponeringen låses när kontrollen trycks in och förblir låst tills kontrollen trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
C Endast AE-lås Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
B AE/AF-lås Fokus och exponering låses medan reglaget är intryckt.
p Zooma på/av Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck på kontrollen igen för att zooma ut.
1 Spela in filmer Tryck på kontrollen för att starta filminspelning. Inspelningen avslutas när reglaget trycks in igen.
m vitbalans Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett alternativ för vitbalans (i vissa fall kan ett underalternativ väljas med hjälp av underkommandoratten).
h Ställ in bildkontroll Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.
y Aktiv D-Lighting Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting.
w Mätning Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.
c Släppläge (spara ram) Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja frigöringsläge för bilder tagna under filminspelning.
z Fokusläge/AF-områdesläge Tryck på kontrollen och vrid huvud- och underkommandorattarna för att välja fokus och AF-områdeslägen.
H Mikrofonkänslighet Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mikrofonens känslighet.
W Topphöjdpunkter Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja en toppnivå och den sekundära kommandoratten för att välja toppfärg.
X Fokus (M/A) Använd kontrollen för att fokusera manuellt, oberoende av vilket alternativ som valts för fokusläge. För att fokusera om med autofokus, tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på en kontroll som AF-ON har tilldelats.
q Power bländare Använd kontrollen för att justera bländaren.
E Exponeringskompensation Använd kontrollen för att justera exponeringskompensation.
9 ISO-känslighet Använd kontrollen för att justera ISO-känsligheten.
Ingen Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture

Strömbländare är endast tillgänglig i lägena A och M (en 6 ikon indikerar att strömbländaren inte kan användas). Skärmen kan flimra när bländaren justeras.