Välj om exponeringen ska låsas när avtryckaren trycks ned.

Alternativ Beskrivning
O På (halvtryck) Genom att trycka ned avtryckaren halvvägs låses exponeringen.
P På (serieläge) Exponeringen låses endast när avtryckaren trycks ner helt.
Av Att trycka på avtryckaren låser inte exponeringen.