Välj hur länge kamerans skärmar ska vara på när inga åtgärder utförs. Olika inställningar kan väljas för uppspelning , menyer , bildgranskning och standbytimer ; Observera att var och en av dessa fördröjningar förlängs med en minut i självutlösarläge. Standbytimern bestämmer hur länge monitorn eller sökaren förblir på när inga åtgärder utförs under fotografering (skärmen och sökaren dämpas några sekunder innan standbytimern går ut). Välj kortare avstängningsfördröjningar för längre batteritid.