Det maximala antalet bilder som kan tas i en enda serie i kontinuerliga utlösningslägen kan ställas in på valfritt värde mellan 1 och 100. Observera att oavsett vilket alternativ som valts finns det ingen gräns för antalet bilder som kan tas i en enda serie när en slutartid på 1 s eller längre är vald i läge S eller M .

Minnesbufferten

Oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning d2, blir fotograferingen långsammare när minnesbufferten fylls ( r00 ).