Välj om objektivets fokusring kan användas för manuell fokusering i autofokusläge. Välj bland alternativen nedan.

  • Aktivera : Autofokus kan åsidosättas genom att vrida objektivets fokusring medan avtryckaren trycks ned halvvägs (autofokus med manuell överstyrning). För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.
  • Avaktivera : Objektivets fokusring kan inte användas för manuell fokus när autofokusläget är valt.