Anpassa funktionen för huvud- och underkommandorattarna.

  • Omvänd rotation : Vänd om rotationsriktningen för kommandorattarna för valda operationer. Markera alternativ och tryck på 2 att välja eller avmarkera, och tryck sedan på J att spara ändringar och avsluta.

  • Ändra huvud/sub : Välj rollerna för kommandorattarna för exponerings- och fokusoperationer.

    • Exponeringsinställning : Om väljs kommer huvudkommandoratten att styra bländaren och slutartiden för den sekundära kommandoratten. Om På (läge A) väljs, kommer huvudkommandoratten att användas för att ställa in bländare endast i läge A.
    • Autofokusinställning : Detta alternativ gäller för det kontrolltilldelade fokusläget/AF-områdesläget med anpassad inställning f2 ( Anpassade kontroller (fotografering) ). Om är valt kan fokusläget väljas genom att hålla kontrollen intryckt och vrida den underordnade kommandoratten, AF-områdesläge genom att hålla kontrollen intryckt och vrida huvudkommandoratten.
  • Menyer och uppspelning : Välj Av för att använda multiväljaren för menyer och uppspelning. Om eller På (exklusive bildgranskning) väljs, kan huvudkommandoratten användas för att välja bilden som visas under helskärmsuppspelning och för att markera miniatyrer och menyalternativ. Den underordnade kommandoratten används i helskärmsuppspelning för att hoppa framåt eller bakåt enligt det alternativ som valts för Frame-frame-frammatning med underratt och i miniatyrbildsuppspelning för att sidan uppåt eller nedåt. När menyer visas visas undermenyn för det markerade alternativet genom att vrida underkommandoratten åt höger, medan den föregående menyn vrids åt vänster. För att göra ett val, tryck på 2 eller J . Välj På (bildgranskning utesluten) för att förhindra att kommandorattarna används för uppspelning under bildgranskning.
  • Framförflyttning av sekundärratt : När eller På (exklusive bildgranskning) är vald för Menyer och uppspelning , kan den underordnade kommandoratten vridas under helskärmsuppspelning för att välja en mapp, för att hoppa framåt eller bakåt 10 eller 50 bilder vid en tid, eller för att hoppa till nästa eller föregående skyddade bild, nästa eller föregående foto, nästa eller föregående film, eller nästa eller föregående bild med ett valt betyg (för att välja betyg, markera Betyg och tryck på 2 ).