Välj om E knappen behövs för exponeringskompensation.

  • På (autoåterställning) : I lägena P , S , och A , kan exponeringskompensation ställas in genom att vrida kommandoratten som inte används för slutartid eller bländare (enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i andra lägen). Inställningen som valts med kommandoratten återställs när kameran stängs av eller standby-timern löper ut (inställningar för exponeringskompensation som valts med E knappen återställs inte).
  • : Som ovan, förutom att exponeringskompensationsvärdet som valts med kommandoratten inte återställs när kameran stängs av eller standbytimern går ut.
  • Av : Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på E knappen och vrida på huvudkommandoratten.