Vid standardinställningen MTR > under > över ( H ), utförs exponerings-, blixt- och vitbalansgaffling i följande ordning: den oförändrade bilden tas först, följt av bilden med det lägsta värdet, följt av bilden med det högsta värdet. Om Under > MTR > över ( I ) väljs, fortsätter fotograferingen i ordningsföljd från det lägsta till det högsta värdet. Denna inställning har ingen effekt på ADL-variation.