Välj om skuggning ska användas för att indikera högdagrar (ljusa områden på ramen) och välj den nivå av ljusstyrka som behövs för att utlösa markeringen.

  • Visningsmönster : För att aktivera markeringen väljer du Mönster 1 eller Mönster 2 .

    Höjdpunkter

    Mönster 1

    Mönster 2

  • Highlight display tröskel : Välj den ljusstyrka som behövs för att aktivera filmmarkeringsvisningen. Ju lägre värde, desto större ljusstyrka kommer att visas som högdagrar. Om 255 väljs, visar markeringsdisplayen endast områden som är potentiellt överexponerade.

Markera Display

Om både höjdpunkterna och höjdpunkterna är aktiverade, kommer endast höjdpunkterna att visas i manuellt fokusläge. För att visa markeringen väljer du Av för anpassad inställning d9 ( Högdagar ) > Toppnivå .