Välj de alternativ som är tillgängliga när val av bildområde är tilldelat i menyn eller till kommandorattarna och en kamerakontroll. Markera önskade alternativ och tryck på 2 att välja eller avmarkera. Tryck på J att spara ändringarna när inställningarna är klara.