Använd detta alternativ för att finjustera exponeringsvärdet som valts av kameran. Exponeringen kan finjusteras separat för varje mätmetod med från +1 till −1 EV i steg om 1/6 EV.

Finjustera exponeringen

Ikonen för exponeringskompensation ( E ) visas inte när finjustering av exponeringen är aktiv. Det enda sättet att avgöra hur mycket exponering som har ändrats är att se mängden i finjusteringsmenyn.