Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation används.

Alternativ Beskrivning
YE Hela ramen Både blixtnivå och exponeringskompensation justeras för att ändra exponeringen över hela bilden.
E Endast bakgrund Exponeringskompensation gäller endast bakgrund.