Välj om den inbyggda AF-hjälpbelysningen ska lysa för att underlätta fokuseringen i fotoläge när ljuset är dåligt.

Alternativ Beskrivning
Belysningsinstrumentet tänds vid behov när AF-S är valt för fokusläge eller AF-A är valt och kameran fotograferar med AF-S .
Av Belysningsinstrumentet tänds inte för att underlätta fokuseringen. Kameran kanske inte kan fokusera när ljuset är dåligt.

AF-hjälpbelysningen

AF-hjälpbelysningen har en räckvidd på cirka 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.); när du använder belysningsinstrumentet, ta bort motljusskyddet. Blockera inte AF-hjälpbelysningen när den är tänd.