Välj fokushastighet för filmläget. För att välja när det valda alternativet gäller, markera När ska tillämpas och tryck på 2 . Välj mellan Alltid (det valda alternativet gäller när kameran är i filmläge) och Endast under inspelning (det valda alternativet gäller endast under pågående inspelning; vid andra tillfällen är fokushastigheten "+5", eller med andra ord som snabbt möjligt).