Välj På för att visa ett rutnät som referens när du ramar in bilder.