Välj om kameran upptäcker och fokuserar på ansikten eller ögon, antingen på mänskliga porträttmotiv eller på hundar och katter, när auto-AF är valt för AF-områdesläge.

Alternativ Beskrivning
Ansikts- och ögonavkänning på När kameran upptäcker ett porträttmotiv fokuserar den automatiskt på det ena eller det andra av motivets ögon, eller på motivets ansikte om ögonen inte upptäcks.
Ansiktsavkänning på När kameran upptäcker ett porträttmotiv fokuserar den automatiskt på motivets ansikte.
Djurdetektering på När kameran upptäcker ett ansikte på en hund eller katt fokuserar den automatiskt på det ena eller det andra av motivets ögon. Om ögonen inte upptäcks kommer kameran istället att fokusera på motivets ansikte.
Av Ansikts- och ögondetektion inaktiverad.