Välj de roller som tilldelats A ( L ) och J knapparna under uppspelning. Markera önskad kontroll och tryck på J .

AE-L/AF-L-knapp

Följande roller kan tilldelas A ( L )-knappen:

Alternativ Beskrivning
h Samma som j vid fotografering Kontrollen utför den funktion som valts för Anpassad inställning f2 ( Anpassade kontroller (fotografering) ) > j AE-L/AF-L-knapp .
g Skydda Tryck på kontrollen under uppspelning för att skydda den aktuella bilden.
c Betyg Tryck på kontrollen och använd sedan multiväljaren för att betygsätta den aktuella bilden under uppspelning.

OK-knapp

Välj bland alternativen nedan. Oavsett vilket alternativ som valts, J när en film visas i helskärmsläge.

Alternativ Beskrivning
n Miniatyr på/av Växla mellan helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.
o Visa histogram I både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning visas ett histogram medan J knappen trycks ned.
p Zooma på/av Växla mellan helskärms- eller miniatyrbildsuppspelning och uppspelningszoom (för att välja zoomförhållande, markera Zooma på/av och tryck på 2 ). Zoomdisplayen är centrerad på den aktiva fokuspunkten.
u Välj mapp En dialogruta för mappval kommer att visas; markera en mapp och tryck på J att visa bilderna i den valda mappen.