Välj storleken på det område som får mest vikt vid centrumvägd mätning.