Välj hur snabbt fokus ska reagera när ditt motiv lämnar fokuspunkten eller något passerar mellan motivet och kameran i filmläge. Välj mellan värden mellan 7 (Låg) och 1 (Hög) . Ju högre värde, desto långsammare respons och desto mindre sannolikt är det att du tappar fokus på ditt originalmotiv när något passerar mellan motivet och kameran. Ju lägre värde, desto snabbare reagerar kameran på motivet som lämnar fokusområdet genom att flytta fokus till ett nytt motiv i samma område.