Välj längden på slutarfördröjningen, antalet tagna bilder och intervallet mellan bilderna i självutlösarläget.

  • Självutlösarfördröjning : Välj längden på avtryckarens fördröjning.
  • Antal bilder : Tryck på 1 och 3 att välja antalet bilder som tas varje gång avtryckaren trycks ned.
  • Intervall mellan bilder : Välj intervall mellan bilder när antalet bilder är mer än 1.