Välj hur kameran justerar blixtnivån när automatisk ISO-känslighetskontroll är aktiverad.

Alternativ Beskrivning
e Ämne och bakgrund Kameran tar hänsyn till både huvudmotivet och bakgrundsbelysningen vid justering av ISO-känsligheten.
f Endast ämne ISO-känsligheten justeras endast för att säkerställa att huvudmotivet är korrekt exponerat.