Välj om bilder kan tas innan kameran fokuserar i fokusläge AF-C .

Alternativ Beskrivning
G Släpp Foton kan tas när avtryckaren trycks ned ( utlösningsprioritet ).
F Fokus Foton kan bara tas när kameran är i fokus ( fokusprioritet ).

Oavsett vilket alternativ som valts låses inte fokus när AF-C är valt för fokusläge. Kameran fortsätter att justera fokus tills slutaren utlöses.