Välj Ja för att återställa anpassade inställningar till deras standardvärden ( 0 Standardinställningar för menyn för anpassade inställningar ).