När en bild tas namnger kameran filen genom att lägga till ett till det senast använda filnumret. Det här alternativet styr om filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts i kameran.

Alternativ Beskrivning
Filnumreringen fortsätter från det senast använda numret. Detta förenklar filhanteringen genom att minimera förekomsten av dubbletter av filnamn.
Av Filnumreringen startar om från 0001 eller från det största filnumret i den aktuella mappen (om du stänger av sekventiell filnumrering och sedan på igen, kommer filnumreringen att återupptas från det senast använda numret).
Återställa När det gäller , förutom att nästa bild som tas efter att Återställ har valts tilldelas ett filnummer genom att lägga till ett till det största filnumret i den aktuella mappen. Om mappen är tom återställs filnumreringen till 0001.

Filnummersekvens

Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller 5000 bilder eller en bild med nummer 9999 skapas en ny mapp och filnumreringen startar om från 0001. Den nya mappen tilldelas ett nummer ett högre än nuvarande mappnummer eller, om en mapp med det numret redan finns, det lägsta tillgängliga mappnumret. Om den aktuella mappen är numrerad 999, kommer kameran inte att kunna skapa en ny mapp och avtryckaren kommer att inaktiveras (dessutom kan filminspelning avaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en film av den maximala längden skulle resultera i att mappen innehåller över 5000 filer eller en fil med ett nummer över 9999). För att återuppta fotograferingen, välj Återställ för anpassad inställning d6 ( Filnummersekvens ) och formatera sedan det aktuella minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.