Välj bland följande visningsalternativ för fokuspunkter:

  • Manuellt fokusläge : Välj På för att visa den aktiva fokuspunkten i manuellt fokusläge, Av för att visa fokuspunkten endast vid val av fokuspunkt.
  • AF-hjälp för dynamiskt område : Om är valt, kommer både den valda fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna att visas i läget för dynamiskt AF-område. Välj Av för att endast visa den valda fokuspunkten.