När fokusering är aktiverad i manuellt fokusläge indikeras objekt som är i fokus med färgade konturer på displayen. Välj toppnivå och konturfärg.

  • Toppnivå : Välj mellan 3 (hög känslighet) , 2 (standard) , 1 (låg känslighet) och Av ; ju högre värde, desto större djup kommer att visas som i fokus.
  • Högdagarfärg : Välj högdagerfärg.