Om du väljer Ja kan justeringar som normalt görs genom att hålla ner en knapp och vrida en kommandoratt göras genom att vrida kommandoratten efter att knappen släppts. Detta slutar när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller standbytimern går ut.

  • Släppknappen för att använda ratten gäller för E och S knapparna.
  • Släppknappen för att använda ratten gäller även kontroller som följande roller har tilldelats med hjälp av anpassade inställningar f2 ( anpassade kontroller (fotografering) ) eller g2 ( anpassade kontroller ): Välj bildområde , Bildkvalitet/storlek , Vitbalans , Ställ in bildkontroll , Aktiv D-Lighting , Mätning , Blixtläge/kompensation , Utlösningsläge , Fokusläge/AF-områdesläge , Autovariation , Multiexponering , HDR (högt dynamiskt omfång) , Exponeringsfördröjningsläge , Topphöjdpunkter och Mikrofonkänslighet .