Välj för mer exakt fokus i svagt ljus (gäller endast när AF-S är valt för fokusläge eller när AF-A är valt och kameran fotograferar med AF-S ).

  • Det här alternativet träder bara i kraft i fotoläge.
  • I lägena b , h och q är AF med svagt ljus fixerat till .
  • Kameran kan ta längre tid att fokusera när är valt.
  • Medan svagt ljus AF är aktiverat kommer "Low-light" att visas på displayen och skärmens uppdateringsfrekvens kan sjunka.