Om ( W ) är valt, visas exponeringsindikatorn med negativa värden till vänster och positiva värden till höger. Välj ( V ) för att visa positiva värden till vänster och negativa värden till höger.