Välj antalet tillgängliga fokuspunkter för manuellt val av fokuspunkt.

Alternativ Beskrivning
R Alla punkter Varje fokuspunkt som är tillgänglig i det aktuella AF-områdesläget kan väljas.
I Varannan punkt Antalet tillgängliga fokuspunkter minskas med tre fjärdedelar (antalet tillgängliga fokuspunkter i läget Wide-area AF (L) ändras inte). Använd för snabbt val av fokuspunkt.