Om Off väljs blir displayen tom under seriefotografering.