Välj bildframmatningshastighet för kontinuerligt låghastighetsläge.