Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Ładowanie baterii

Przed użyciem naładuj dostarczony akumulator EN‑EL15c.

Uwaga: akumulator i ładowarka

Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń i przestróg w częściach „Zasady bezpieczeństwa” ( 0 Zasady bezpieczeństwa ) i „Konserwacja aparatu i akumulatora: przestrogi” ( 0 Konserwacja aparatu i akumulatora: przestrogi ).

Ładowarka baterii

W zależności od kraju lub regionu ładowarka jest dostarczana z zasilaczem sieciowym lub kablem zasilającym.

 • Zasilacz sieciowy : Po włożeniu zasilacza sieciowego do gniazda prądu zmiennego ładowarki ( q ), przesuń zatrzask zasilacza zgodnie z ilustracją ( w ) i obróć zasilacz o 90°, aby zamocować go na miejscu ( e ). Włóż baterię i podłącz ładowarkę.

 • Kabel zasilający : Po podłączeniu kabla zasilającego z wtyczką zgodnie z pokazaną orientacją, włóż baterię i podłącz kabel.

 • Wyczerpany akumulator zostanie w pełni naładowany w ciągu około 2 godzin i 35 minut.

  Ładowanie akumulatora (miga)

  Ładowanie zakończone (stałe)

Jeśli lampka CHARGE szybko miga

Jeśli lampka CHARGE miga szybko (8 razy na sekundę):

 • Akumulator nie został prawidłowo włożony : Odłącz ładowarkę, wyjmij i ponownie włóż akumulator.
 • Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska : Ładowarki należy używać w temperaturach mieszczących się w wyznaczonym zakresie temperatur (0–40°C/+32–104°F).

Jeśli problem będzie się powtarzał, odłącz ładowarkę i zakończ ładowanie. Zanieś akumulator i ładowarkę do autoryzowanego serwisu Nikon .

Opcjonalne ładowarki sieciowe EH‑7P/Zasilacze sieciowe EH‑8P: ładowanie

Po włożeniu do aparatu akumulator można ładować za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego EH‑7P lub zasilacza sieciowego EH‑8P.

 • Wyczerpany akumulator zostanie w pełni naładowany w ciągu około 2 godzin i 40 minut.
 • Po zakończeniu ładowania odłącz EH‑7P lub EH‑8P i odłącz go od aparatu.

Ładowanie

Korzystanie z ładowarki EH‑7P

Po upewnieniu się, że aparat jest wyłączony, podłącz ładowarkę EH‑7P ( q ) do złącza zasilania USB aparatu ( w ) i podłącz zasilacz. Akumulator będzie ładowany, gdy aparat jest wyłączony. Trzymaj wtyczkę prosto podczas wkładania i wyjmowania.

 • Podczas ładowania lampka ładowania aparatu ( e ) świeci na pomarańczowo. Lampka wyłącza się po zakończeniu ładowania.
 • Akumulator ładuje się również, gdy aparat jest włączony, pod warunkiem, że licznik czasu czuwania jest wyłączony.
 • Kształt wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Korzystanie z zasilacza sieciowego EH‑8P

Podłącz opcjonalny kabel USB UC‑E25 (ze złączami typu C na obu końcach) do zasilacza sieciowego EH‑8P ( q ). Po upewnieniu się, że aparat jest wyłączony, podłącz drugi koniec kabla do złącza USB Power Delivery aparatu ( w ) i podłącz zasilacz. Akumulator będzie ładowany, gdy aparat jest wyłączony. Trzymaj wtyczkę prosto podczas wkładania i wyjmowania.

 • Podczas ładowania lampka ładowania aparatu ( e ) świeci na pomarańczowo. Lampka wyłącza się po zakończeniu ładowania.
 • Akumulator ładuje się również, gdy aparat jest włączony, pod warunkiem, że licznik czasu czuwania jest wyłączony.
 • Kształt wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Przestrogi: EH‑7P/EH‑8P

 • Akumulator nie będzie ładowany, jeśli kabel jest podłączony do złącza danych USB aparatu.
 • Modele EH‑7P i EH‑8P mogą być używane wyłącznie z akumulatorami EN‑EL15c i EN‑EL15b. Akumulatory EN‑EL15a można ładować za pomocą ładowarki MH‑25a.
 • Błędy ładowania spowodowane na przykład podwyższoną temperaturą aparatu lub próbami naładowania akumulatora EN‑EL15a są wskazywane przez szybkie miganie lampki ładowania przez około 30 sekund przed wyłączeniem.
 • Gdy lampka ładowania zgaśnie, zalecamy włączenie aparatu (lub włączenie licznika czasu czuwania) i sprawdzenie, czy akumulator jest naładowany.

EH‑7P/EH‑8P: Dostarczanie mocy

Jeśli w menu ustawień wybrano opcję [ WŁ. ] dla opcji [ Zasilanie USB ], zasilanie będzie dostarczane do aparatu, gdy będzie on włączony.

 • Podłącz kabel do złącza USB Power Delivery aparatu. Adapter nie będzie zasilał aparatu, gdy jest podłączony przez złącze danych USB .
 • Zasilanie będzie dostarczane do aparatu tylko po włożeniu baterii.
 • Akumulator nie ładuje się, gdy aparat jest zasilany z zewnętrznego źródła zasilania.
 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Dostarczanie energii a ładowanie” ( 0 „Dostarczanie energii” a „ładowanie” ).

Zasilanie USB komputera i ładowanie baterii

Komputery dostarczają prąd do zasilania aparatu lub ładowania akumulatora tylko przez opcjonalny kabel USB UC-E25 (który ma złącza typu C na obu końcach) podłączony do wbudowanego portu USB typu C w komputerze.

 • W tym celu nie można używać dostarczonego kabla USB UC‑E24 (który łączy się z aparatem za pomocą złącza typu C i z urządzeniami USB za pomocą złącza typu A).
 • Podłącz kabel USB do złącza USB Power Delivery aparatu. Komputer nie będzie zasilał aparatu po podłączeniu przez złącze danych USB .
 • W zależności od modelu i specyfikacji produktu, niektóre komputery nie dostarczają prądu do zasilania aparatu lub ładowania akumulatora.