Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Komputery: Łączenie przez bezprzewodową sieć LAN

Aparat może łączyć się z komputerami przez Wi-Fi (wbudowana bezprzewodowa sieć LAN).

Łączenie z wieloma urządzeniami

Aparat może łączyć się tylko z jednym typem urządzenia (komputerem, serwerem FTP lub urządzeniem inteligentnym) naraz. Zakończ bieżące połączenie przed próbą połączenia z urządzeniem innego typu.

Nie można się połączyć?

Jeśli masz problemy z połączeniem, spróbuj:

 • wyłączenie i ponowne włączenie aparatu,
 • sprawdzanie ustawień sieci bezprzewodowej na komputerze lub
 • ponowne uruchomienie komputera.

Błędy bezprzewodowej sieci LAN

Aby uzyskać informacje na temat błędów związanych z siecią bezprzewodową lub siecią Ethernet, patrz „Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi połączeniami LAN i Ethernet” ( 0 Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi połączeniami LAN i Ethernet ).

Wireless Transmitter Utility

Zanim będzie można połączyć się z bezprzewodową siecią LAN, należy sparować aparat z komputerem za pomocą oprogramowania Wireless Transmitter Utility firmy Nikon .

 • Po sparowaniu urządzeń będzie można połączyć się z komputerem z poziomu aparatu.
 • Wireless Transmitter Utility można pobrać z Centrum pobierania Nikon . Sprawdź wersję i wymagania systemowe i koniecznie pobierz najnowszą wersję.

  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Łączenie z komputerami za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN

Aparat może łączyć się z komputerami za pośrednictwem bezpośredniego łącza bezprzewodowego (tryb punktu dostępowego) lub routera bezprzewodowego w istniejącej sieci, w tym w sieciach domowych (tryb infrastruktury).

Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (tryb punktu dostępu)

Aparat i komputer łączą się za pośrednictwem bezpośredniego łącza bezprzewodowego. Aparat działa jako punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, umożliwiając łączenie się podczas pracy na zewnątrz iw innych sytuacjach, w których komputer nie jest jeszcze podłączony do sieci bezprzewodowej, eliminując potrzebę skomplikowanej regulacji ustawień. Komputer nie może połączyć się z Internetem, gdy jest podłączony do aparatu.

 1. Wybierz [ Połącz z komputerem ] w menu sieci, a następnie podświetl [ Ustawienia sieciowe ] i naciśnij 2 .

 2. Wyróżnij [ Utwórz profil ] i naciśnij J

 3. Nazwij nowy profil.

  • Aby przejść do następnego kroku bez zmiany nazwy domyślnej, naciśnij X .
  • Bez względu na to, jaką nazwę wybierzesz, pojawi się ona na liście menu sieci [ Połącz z komputerem ] > [ Ustawienia sieciowe ].
  • Aby zmienić nazwę profilu, naciśnij J . Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Naciśnij X , aby kontynuować po wprowadzeniu nazwy.

 4. Wyróżnij [ Bezpośrednie połączenie z komputerem ] i naciśnij J

  Zostanie wyświetlony identyfikator SSID aparatu i klucz szyfrowania.

 5. Nawiąż połączenie z kamerą.

  Windows :

  • Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku zadań.
  • Wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 4.
  • Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 4. Komputer zainicjuje połączenie z aparatem.

  macOS :

  • Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku menu.
  • Wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 4.
  • Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 4. Komputer zainicjuje połączenie z aparatem.

 6. Rozpocznij parowanie.

  Po wyświetleniu monitu uruchom program Wireless Transmitter Utility na komputerze.

 7. Wybierz aparat w programie Wireless Transmitter Utility .

  Wybierz nazwę wyświetlaną przez aparat w kroku 6 i kliknij [ Dalej ].

 8. W programie Wireless Transmitter Utility wprowadź kod uwierzytelniający wyświetlony przez aparat.

  • Aparat wyświetli kod uwierzytelniający.

  • Wprowadź kod uwierzytelniający w oknie dialogowym wyświetlonym przez program Wireless Transmitter Utility i kliknij przycisk [ Dalej ].

 9. Zakończ proces parowania.

  • Gdy aparat wyświetli komunikat informujący o zakończeniu parowania, naciśnij J .

  • W programie Wireless Transmitter Utility kliknij [ Dalej ]; zostaniesz poproszony o wybranie folderu docelowego. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu Wireless Transmitter Utility .

  • Po zakończeniu parowania między aparatem a komputerem zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe.
 10. Sprawdź połączenie.

  Po nawiązaniu połączenia nazwa profilu zostanie wyświetlona na zielono w menu aparatu [ Połącz z komputerem ].

  • Jeśli nazwa profilu nie jest wyświetlana na zielono, połącz się z aparatem za pośrednictwem listy sieci bezprzewodowych na komputerze.

Połączenie bezprzewodowe między aparatem a komputerem zostało teraz nawiązane.

Zdjęcia zrobione aparatem można przesłać do komputera zgodnie z opisem w części „Przesyłanie zdjęć” ( 0 Przesyłanie zdjęć ) w rozdziale zatytułowanym „Co można zrobić, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP”.

Informacje na temat sterowania aparatem z komputera za pomocą aplikacji Camera Control Pro 2 lub NX Tether można znaleźć w części „Sterowanie aparatem” ( 0 Sterowanie aparatem ) w rozdziale zatytułowanym „Co można zrobić, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP Serwer".

Ustawienia zapory

Port TCP 15740 i port UDP 5353 służą do połączeń z komputerami. Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów.

Łączenie w trybie infrastruktury

Aparat łączy się z komputerem w istniejącej sieci (w tym w sieciach domowych) za pośrednictwem routera bezprzewodowego. Komputer może nadal łączyć się z Internetem, gdy jest podłączony do aparatu.

Tryb infrastruktury

Połączenie z komputerami poza siecią lokalną nie jest obsługiwane. Możesz łączyć się tylko z komputerami w tej samej sieci.

 1. Wybierz [ Połącz z komputerem ] w menu sieci, a następnie podświetl [ Ustawienia sieciowe ] i naciśnij 2 .

 2. Wyróżnij [ Utwórz profil ] i naciśnij J

 3. Nazwij nowy profil.

  • Aby przejść do następnego kroku bez zmiany nazwy domyślnej, naciśnij X .
  • Bez względu na to, jaką nazwę wybierzesz, pojawi się ona na liście menu sieci [ Połącz z komputerem ] > [ Ustawienia sieciowe ].
  • Aby zmienić nazwę profilu, naciśnij J . Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Naciśnij X , aby kontynuować po wprowadzeniu nazwy.

 4. Wyróżnij [ Wyszukaj sieć Wi-Fi ] i naciśnij J

  Kamera wyszuka sieci aktualnie aktywne w pobliżu i wyświetli je według nazwy (SSID).

  Łatwe połączenie

  Aby połączyć się bez wprowadzania identyfikatora SSID lub klucza szyfrowania, naciśnij X w kroku 4. Następnie naciśnij J i wybierz jedną z poniższych opcji. Po podłączeniu przejdź do kroku 7.

  Opcja Opis
  [ Przycisk WPS ] Dla routerów obsługujących przycisk WPS. Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie naciśnij przycisk J aparatu, aby nawiązać połączenie.
  [ WPS z kodem PIN ] Aparat wyświetli kod PIN. Korzystając z komputera, wprowadź kod PIN na routerze. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z routerem.
 5. Wybierz sieć.

  • Wyróżnij SSID sieci i naciśnij J
  • Pasmo, na którym działa każdy identyfikator SSID, jest oznaczone ikoną.
  • Sieci zaszyfrowane są oznaczone ikoną h . Jeśli wybrana sieć jest zaszyfrowana ( h ), zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza szyfrowania. Jeśli sieć nie jest szyfrowana, przejdź do kroku 7.
  • Jeśli żądana sieć nie jest wyświetlana, naciśnij X , aby wyszukać ponownie.

  Ukryte identyfikatory SSID

  Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci.

  • Aby połączyć się z siecią z ukrytym identyfikatorem SSID, wyróżnij pusty wpis i naciśnij J . Następnie naciśnij J ; aparat wyświetli monit o podanie identyfikatora SSID.
  • Wprowadź nazwę sieci i naciśnij X . Naciśnij ponownie X ; aparat wyświetli monit o wprowadzenie klucza szyfrowania.

 6. Wprowadź klucz szyfrowania.

  • Naciśnij J i wprowadź klucz szyfrowania routera bezprzewodowego.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji routera bezprzewodowego.
  • Naciśnij X po zakończeniu wprowadzania.

  • Naciśnij ponownie X , aby zainicjować połączenie. Po nawiązaniu połączenia przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat.

 7. Uzyskaj lub wybierz adres IP.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J

  Opcja Opis
  [ Uzyskaj automatycznie ] Wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana do automatycznego dostarczania adresu IP. Po przypisaniu adresu IP zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”.
  [ Wprowadź ręcznie ]

  Wprowadź ręcznie adres IP i maskę podsieci.

  • naciśnij J ; zostaniesz poproszony o podanie adresu IP.
  • Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wyróżniać segmenty.
  • Naciskaj 4 lub 2 , aby zmienić wyróżniony segment, a następnie naciśnij J , aby zapisać zmiany.
  • Następnie naciśnij X ; zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”. Naciśnij X ponownie, aby wyświetlić maskę podsieci.
  • Naciśnij 1 lub 3 , aby edytować maskę podsieci, a następnie naciśnij J ; zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”.
 8. Naciśnij J aby kontynuować, gdy zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”.

 9. Rozpocznij parowanie.

  Po wyświetleniu monitu uruchom program Wireless Transmitter Utility na komputerze.

 10. Wybierz aparat w programie Wireless Transmitter Utility .

  Wybierz nazwę wyświetlaną przez aparat w kroku 9 i kliknij [ Dalej ].

 11. W programie Wireless Transmitter Utility wprowadź kod uwierzytelniający wyświetlony przez aparat.

  • Aparat wyświetli kod uwierzytelniający.

  • Wprowadź kod uwierzytelniający w oknie dialogowym wyświetlonym przez program Wireless Transmitter Utility i kliknij przycisk [ Dalej ].

 12. Zakończ proces parowania.

  • Gdy aparat wyświetli komunikat informujący o zakończeniu parowania, naciśnij J .

  • W programie Wireless Transmitter Utility kliknij [ Dalej ]; zostaniesz poproszony o wybranie folderu docelowego. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu Wireless Transmitter Utility .

  • Po zakończeniu parowania między aparatem a komputerem zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe.
 13. Sprawdź połączenie.

  Po nawiązaniu połączenia nazwa profilu zostanie wyświetlona na zielono w menu aparatu [ Połącz z komputerem ].

Połączenie bezprzewodowe między aparatem a komputerem zostało teraz nawiązane.

Zdjęcia zrobione aparatem można przesłać do komputera zgodnie z opisem w części „Przesyłanie zdjęć” ( 0 Przesyłanie zdjęć ) w rozdziale zatytułowanym „Co można zrobić, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP”.

Informacje na temat sterowania aparatem z komputera za pomocą aplikacji Camera Control Pro 2 lub NX Tether można znaleźć w części „Sterowanie aparatem” ( 0 Sterowanie aparatem ) w rozdziale zatytułowanym „Co można zrobić, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP Serwer".

Kończenie połączenia z komputerem

Możesz zakończyć połączenie przez:

 • wyłączenie aparatu lub
 • wybierając [ Zakończ bieżące połączenie ] dla [ Połącz z komputerem ] > [ Ustawienia sieciowe ] w menu sieci.

Tryb punktu dostępowego

Jeśli połączenie bezprzewodowe komputera zostanie wyłączone przed połączeniem aparatu, wystąpi błąd. Najpierw wyłącz połączenie kamery.