Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Przycisk MENU

Naciśnij przycisk G , aby wyświetlić menu.

 1. C MENU WYKONYWANIA ZDJĘĆ ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 2. 1 MENU NAGRYWANIA WIDEO ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 3. A MENU USTAWIEŃ WŁASNYCH ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 4. D MENU ODTWARZANIA ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 5. B MENU USTAWIEŃ ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 6. F MENU SIECIOWE ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 7. O MOJE MENU/ m OSTATNIE USTAWIENIA * ( 0 Pozycje menu i ustawienia domyślne )
 8. Ikona d (pomoc) ( 0 Ikona d (pomoc) )
 9. Obecne ustawienia

Możesz wybrać wyświetlane menu. Ustawieniem domyślnym jest [ MOJE MENU ].

Korzystanie z menu

Po menu można poruszać się za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i przycisku J

 1. Przesuń kursor w górę
 2. Wybierz podświetlony element
 3. Wyświetl podmenu, wybierz podświetloną pozycję lub przesuń kursor w prawo
 4. Przesuń kursor w dół
 5. Anuluj i wróć do poprzedniego menu lub przesuń kursor w lewo
 1. Podświetl ikonę bieżącego menu.

  Naciśnij 4 , aby umieścić kursor w obszarze wyboru menu.

 2. Wybierz menu.

  Naciśnij 1 lub 3 , aby wybrać żądane menu.

 3. Ustaw kursor w wybranym menu.

  Naciśnij 2 , aby ustawić kursor w wybranym menu.

 4. Zaznacz pozycję menu.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić element menu.

 5. Opcje wyświetlania.

  Naciśnij 2 , aby wyświetlić opcje dla wybranej pozycji menu.

 6. Zaznacz opcję.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić opcję.

 7. Wybierz podświetloną opcję.

  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany i wyjść.
  • Aby wyjść bez dokonywania wyboru, naciśnij przycisk G
  • Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.

Elementy wyszarzone

 • Niektóre elementy i opcje menu mogą być niedostępne w zależności od stanu aparatu. Niedostępne elementy są wyświetlane w kolorze szarym.

 • W niektórych przypadkach naciśnięcie J , gdy podświetlona jest wyszarzona pozycja, spowoduje wyświetlenie komunikatu wyjaśniającego, dlaczego pozycja jest niedostępna.

WŁ./WYŁ. Tylko pozycje

Jeśli jedynymi opcjami dostępnymi dla bieżącego elementu są [ WŁ. ] i [ WYŁ. ], można przełączyć się z [ WŁ. ] na [ WYŁ. ] lub odwrotnie , po prostu naciskając przycisk J , naciskając prawy przycisk wybieraka wielofunkcyjnego ( 2 ) lub dotykając elementu na wyświetlaczu.

Ikona d (Pomoc).

 • Jeśli jest dostępny, opis aktualnie wybranej pozycji można wyświetlić, naciskając przycisk W ( Q ).
 • Naciśnij 1 lub 3 , aby przewinąć.
 • Naciśnij ponownie W ( Q ), aby powrócić do menu.

Sterowanie dotykowe

Możesz także poruszać się po menu za pomocą dotykowych elementów sterujących ( 0 Sterowanie dotykowe ).

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura jest wyświetlana, gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu, na przykład, gdy wymagane jest wprowadzenie nazwy pliku itp. Wprowadź tekst zgodnie z opisem poniżej.

 1. Obszar wyświetlania tekstu
 2. Obszar klawiatury
 3. Wybór klawiatury
 • Wprowadź znaki w bieżącej pozycji kursora, podświetlając je za pomocą klawiszy strzałek wybieraka wielofunkcyjnego, a następnie naciskając J .
 • Kursor można przesuwać w lewo lub w prawo w obszarze wyświetlania tekstu, obracając jednym z pokręteł sterujących.
 • Aby przechodzić między wielkimi i małymi literami oraz klawiaturami symboli, wyróżnij ikonę wyboru klawiatury i naciśnij J . W niektórych przypadkach ikona wyboru klawiatury może być niedostępna.
 • Jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy obszar wyświetlania tekstu jest pełny, znak znajdujący się najbardziej po prawej stronie zostanie usunięty.
 • Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O ( Q ).
 • Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij X .
 • Aby wyjść bez zakończenia wprowadzania tekstu, naciśnij G .