Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Radio AWL

Zdalne sterowanie lampą błyskową za pośrednictwem sygnałów radiowych z pilota WR‑R11a lub WR‑R10 podłączonego do aparatu jest określane jako „radiowy zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia” lub „radio AWL ”. Radio AWL jest dostępne z lampami błyskowymi SB‑5000.

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego

Przed użyciem radiowego AWL nawiąż połączenie bezprzewodowe między pilotem WR‑R11a lub WR‑R10 a zdalnymi lampami błyskowymi.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR‑R10

 • Do korzystania z pilota WR‑R10 wymagany jest adapter WR‑A10.
 • Przed użyciem radiowego AWL należy zaktualizować oprogramowanie układowe opcjonalnego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR‑R10 do wersji 3.0 lub nowszej. Informacje na temat przeprowadzania aktualizacji oprogramowania układowego są dostępne w witrynie internetowej Nikon dla danego kraju lub regionu.
 1. C : Podłącz WR‑R11a/WR‑R10.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z WR‑R11a/WR‑R10.

 2. C : Wybierz [ Radio AWL ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Opcje bezprzewodowej lampy błyskowej ] w menu fotografowania.

 3. C : Wybierz kanał dla WR‑R11a/WR‑R10.

  Ustaw selektor kanałów WR‑R11a/WR‑R10 na żądany kanał.

 4. C : Wybierz tryb łącza dla WR‑R11a/WR‑R10.

  Wybierz [ Opcje bezprzewodowego pilota (WR) ] > [ Tryb łącza ] w menu ustawień aparatu i wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcja Opis
  [ Parowanie ]

  Aparat łączy się tylko z urządzeniami, z którymi został wcześniej sparowany.

  • Ponieważ kamera nie będzie komunikować się z urządzeniami, z którymi nie została sparowana, można użyć tej opcji, aby zapobiec zakłóceniom sygnału z innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.
  • Biorąc jednak pod uwagę, że każde urządzenie musi być sparowane osobno, zaleca się stosowanie kodu PIN w przypadku łączenia z dużą liczbą urządzeń.
  [ kod PIN ]

  Komunikacja jest dzielona między wszystkie urządzenia z tym samym czterocyfrowym kodem PIN.

  • Ta opcja jest dobrym wyborem w przypadku fotografowania z dużą liczbą zdalnych urządzeń.
  • Jeśli obecnych jest wiele aparatów, które mają ten sam kod PIN, lampy błyskowe będą pod wyłączną kontrolą aparatu, który połączy się jako pierwszy, co uniemożliwi podłączenie innych aparatów (diody LED na lampach WR‑R11a/WR‑R10 podłączonych do kamery, których to dotyczy, będą migać).
 5. f : ustanowienie połączenia bezprzewodowego między WR‑R11a/WR‑R10 a zdalnymi lampami błyskowymi.

  • Ustaw jednostki zdalne w zdalnym trybie radiowym AWL .
  • Ustaw piloty na kanał wybrany dla WR‑R11a/WR‑R10 w kroku 3.
  • Sparuj każdą z jednostek zdalnych z WR‑R11a/WR‑R10 zgodnie z opcją wybraną w kroku 4:

   • [ Parowanie ]: Rozpocznij parowanie na pilocie i naciśnij przycisk parowania WR‑R11a/WR‑R10. Parowanie jest zakończone, gdy lampki LINK na WR‑R11a/WR‑R10 i lampie błyskowej migają na pomarańczowo i zielono. Po nawiązaniu połączenia lampka LINK na zdalnej lampie błyskowej zaświeci się na zielono.
   • [ PIN ]: Użyj elementów sterujących na zdalnej lampie błyskowej, aby wprowadzić kod PIN wybrany w poprzednim kroku. Parowanie rozpoczyna się po wprowadzeniu kodu PIN. Po nawiązaniu połączenia lampka LINK na zdalnej lampie błyskowej zaświeci się na zielono.
 6. f : Powtórz krok 5 dla pozostałych zdalnych urządzeń.

 7. f : Sprawdź, czy kontrolki gotowości lampy dla wszystkich lamp błyskowych świecą.

  W trybie radiowego AWL wskaźnik gotowości lampy błyskowej zaświeci się na ekranie fotografowania aparatu, gdy wszystkie lampy błyskowe będą gotowe.

Lista zdalnych lamp błyskowych

Aby wyświetlić lampy błyskowe sterowane aktualnie za pomocą radiowego AWL , wybierz [ Sterowanie lampą ] > [ Informacje o zdalnej lampie radiowej ] w menu fotografowania w aparacie.

 • Identyfikator (nazwa zdalnej lampy błyskowej) dla każdej lampy można zmienić za pomocą elementów sterujących lampą błyskową.

  1. Podłączona lampa błyskowa
  2. Grupa
  3. Wskaźnik gotowości lampy błyskowej

Ponowne łączenie

Dopóki kanał, tryb połączenia i inne ustawienia pozostaną takie same, WR‑R11a/WR‑R10 automatycznie połączą się z poprzednio sparowanymi lampami błyskowymi po wybraniu trybu zdalnego na lampie błyskowej, a kroki 3–6 można pominąć . Po nawiązaniu połączenia lampka LINK lampy błyskowej świeci na zielono.

Fotografowanie ze zdalną lampą błyskową

Ustawienia reguluje się za pomocą opcji [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Sterowanie zdalną lampą błyskową ] w menu fotografowania. Wybierz tryb zdalnego sterowania lampą błyskową i rób zdjęcia w sposób opisany poniżej.

Błysk grupowy

Wybierz ten element, jeśli chcesz dostosować ustawienia osobno dla lamp błyskowych w każdej grupie.

 1. C : Wybierz [ Błysk grupowy ] dla [ Sterowanie błyskiem ] > [ Sterowanie zdalnym błyskiem ].

 2. C : Wyróżnij [ Grupowe opcje lampy błyskowej ] na ekranie [ Sterowanie lampą błyskową ] i naciśnij 2 .

 3. C : Wybierz tryb sterowania lampą błyskową i moc błysku.

  • Wybierz tryb sterowania lampą błyskową i moc błysku dla lamp błyskowych w każdej grupie.

  • Dostępne są następujące opcje:

   Opcja Opis
   TTL Sterowanie błyskiem i-TTL .
   q A Automatyczna przysłona. Dostępne tylko ze zgodnymi lampami błyskowymi.
   M Wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
   – – (wył.) Jednostki zdalne nie uruchamiają się. [ Komp. ] nie można regulować.
 4. f : Grupuj zdalne lampy błyskowe.

  • Wybierz grupę (A–F) dla każdej ze zdalnych lamp błyskowych.
  • Główna lampa błyskowa może sterować maksymalnie 18 lampami błyskowymi w dowolnej kombinacji.
 5. C / f : Skomponuj ujęcie i ustaw lampy błyskowe.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
  • Odpal próbnie jednostki i potwierdź, że działają normalnie. Aby wykonać błysk próbny, użyj elementu [ Błysk testowy ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].
 6. C : Zrób zdjęcie.

Informacje o Flashu

Opcje grupowej lampy błyskowej można przeglądać za pomocą pozycji [ Inf. o lampie błyskowej ] w menu i , którą można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].

Szybkie sterowanie bezprzewodowe

Wybierz tę pozycję, aby kontrolować względną równowagę między zdalnymi lampami błyskowymi w grupach A i B oraz dostosować moc błysku dla grupy C. Moc dla grupy C jest regulowana ręcznie.

 1. C : Wybierz [ Szybkie sterowanie bezprzewodowe ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Sterowanie zdalnym błyskiem ].

 2. C : Wyróżnij [ Opcje szybkiego sterowania bezprzew. ] na ekranie [ Sterowanie lampą błyskową ] i naciśnij 2 .

 3. C : Dostosuj ustawienia szybkiego sterowania bezprzewodowego.

  • Wybierz równowagę między grupami A i B.

  • Dostosuj kompensację błysku dla grup A i B.

  • Dostosuj ustawienia dla grupy C:

   • Wybierz [ M ], aby włączyć lub [ – – ], aby wyłączyć jednostki w grupie C.
   • Po wybraniu [ M ] jednostki w grupie C będą strzelać z wybraną mocą.

 4. f : Grupuj zdalne lampy błyskowe.

  • Wybierz grupę (A, B lub C).
  • Główna lampa błyskowa może sterować maksymalnie 18 lampami błyskowymi w dowolnej kombinacji.
 5. C / f : Skomponuj ujęcie i ustaw lampy błyskowe.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
  • Odpal próbnie jednostki i potwierdź, że działają normalnie. Aby wykonać błysk próbny, użyj elementu [ Błysk testowy ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].
 6. C : Zrób zdjęcie.

Informacje o Flashu

Ustawienia szybkiego sterowania bezprzewodowego można przeglądać za pomocą pozycji [ Informacje o lampie błyskowej ] w menu i , którą można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].

Zdalne powtarzanie

Lampy błyskowe błyskają wielokrotnie, gdy migawka jest otwarta, tworząc efekt wielokrotnej ekspozycji.

 1. C : Wybierz [ Zdalne powtarzanie ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Sterowanie zdalną lampą błyskową ].

 2. C : Wyróżnij [ Opcje zdalnego powtarzania ] na ekranie [ Sterowanie lampą błyskową ] i naciśnij 2 .

 3. C : Dostosuj opcje zdalnego powtarzania.

  • Dostosuj „wyjście”, „czasy” i „częstotliwość”.

  • Włącz lub wyłącz wybrane grupy.

   • Wybierz [ ON ], aby włączyć lub [ –– ], aby wyłączyć wybraną grupę.

 4. f : Grupuj zdalne lampy błyskowe.

  • Wybierz grupę (A–F) dla każdej ze zdalnych lamp błyskowych.
  • Główna lampa błyskowa może sterować maksymalnie 18 lampami błyskowymi w dowolnej kombinacji.
 5. C / f : Skomponuj ujęcie i ustaw lampy błyskowe.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
  • Odpal próbnie jednostki i potwierdź, że działają normalnie. Aby wykonać błysk próbny, użyj elementu [ Błysk testowy ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].
 6. C : Zrób zdjęcie.

Informacje o Flashu

Opcje zdalnego powtarzania można przeglądać za pomocą pozycji [ Inf. o lampie błyskowej ] w menu i , którą można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].

Dodawanie lampy błyskowej mocowanej na stopce

Lampy błyskowe sterowane radiowo ( 0 Radio AWL ) można łączyć z dowolnymi z poniższych lamp błyskowych montowanych na sankach mocujących aparatu:

 • SB‑5000: Przed podłączeniem lampy błyskowej ustaw ją w tryb głównej lampy błyskowej sterowanej radiowo (ikona d pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza) i wybierz sterowanie błyskiem grupowym lub zdalnym błyskiem stroboskopowym. Po zamocowaniu lampy ustawienia można regulować w menu aparatu lub za pomocą elementów sterujących lampy SB‑5000. W przypadku menu aparatu użyj opcji wymienionych w [ Opcje grupowej lampy błyskowej ] > [ Błysk główny ] lub w [ M ] na ekranie [ Opcje zdalnego powtarzania ].
 • SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600: Skonfiguruj lampę błyskową do użytku autonomicznego. Użyj elementów sterujących na lampie błyskowej, aby dostosować ustawienia lampy błyskowej.
 • SB‑500, SB‑400, SB‑300: Zamontuj jednostkę na aparacie. Dostosuj ustawienia za pomocą opcji [ Grupowe opcje lampy błyskowej ] > [ Błysk główny ] w menu aparatu.