Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Połączenia bezprzewodowe

Użyj aplikacji SnapBridge do połączeń bezprzewodowych między aparatem a urządzeniem inteligentnym. Możesz połączyć się przez Bluetooth ( 0 Łączenie przez Bluetooth (parowanie) ) lub Wi-Fi ( 0 Łączenie przez Wi-Fi ( Tryb Wi-Fi ) ). Połączenie za pomocą Bluetooth umożliwia automatyczne przesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniu.

Łączenie przez Bluetooth (parowanie)

Przed pierwszym połączeniem przez Bluetooth należy sparować aparat i urządzenie inteligentne.

Przed parowaniem

 • Włącz Bluetooth w urządzeniu inteligentnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
 • Upewnij się, że baterie w aparacie i urządzeniu inteligentnym są w pełni naładowane, aby zapobiec nieoczekiwanemu wyłączeniu się urządzeń.
 • Sprawdź, czy na karcie pamięci aparatu jest wolne miejsce.

Łączenie w pary

Sparuj aparat i urządzenie inteligentne zgodnie z poniższym opisem.

 • Niektóre operacje są wykonywane za pomocą aparatu, inne na urządzeniu inteligentnym.

 • Dodatkowe instrukcje są dostępne w pomocy online SnapBridge .
 1. Aparat: wybierz [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] > [ Parowanie ( Bluetooth ) ] w menu sieci, a następnie wyróżnij [ Rozpocznij parowanie ] i naciśnij J

  Nazwa kamery zostanie wyświetlona na monitorze.

 2. Urządzenie inteligentne: Uruchom aplikację SnapBridge i dotknij opcji [ Połącz z aparatem ] w patka.

  Jeśli uruchamiasz aplikację po raz pierwszy, zamiast tego dotknij opcji [ Połącz z aparatem ] na ekranie powitalnym.

 3. Urządzenie inteligentne: postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  • Po wyświetleniu monitu stuknij kategorię aparatu, a następnie stuknij opcję „parowania”, gdy zostaniesz poproszony o wybranie typu połączenia.
  • Stuknij nazwę kamery, gdy zostaniesz o to poproszony.
 4. Aparat/urządzenie inteligentne: po potwierdzeniu, że aparat i urządzenie inteligentne wyświetlają ten sam kod uwierzytelniający, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie obu urządzeń, aby zakończyć parowanie.

  • Stuknij przycisk parowania na urządzeniu inteligentnym i naciśnij przycisk J na aparacie.
  • Aparat i urządzenie inteligentne wyświetli komunikat po zakończeniu parowania. Następnie aparat automatycznie wyjdzie do menu.

Aparat i urządzenie inteligentne są teraz sparowane.

Informacje na temat korzystania z aplikacji SnapBridge można znaleźć w pomocy online.

Błąd parowania

Jeśli będziesz zbyt długo czekać między naciśnięciem przycisku na aparacie a dotknięciem przycisku na urządzeniu inteligentnym w kroku 4, urządzenie wyświetli komunikat o błędzie i parowanie nie powiedzie się.

 • Jeśli używasz urządzenia Android , stuknij [ OK ] i wróć do kroku 1.
 • Jeśli używasz urządzenia iOS , zamknij aplikację SnapBridge i sprawdź, czy nie działa ona w tle, a następnie poproś iOS o „zapomnienie” aparatu przed powrotem do kroku 1. Żądanie „zapomnienia” aparatu jest wysyłane za pośrednictwem Aplikacja „Ustawienia” iOS .

Wyłączanie Bluetooth

Aby wyłączyć Bluetooth , wybierz [ OFF ] dla [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] > [ Parowanie ( Bluetooth ) ] > [ Połączenie Bluetooth ] w menu sieci aparatu.

Łączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem inteligentnym

Po sparowaniu urządzenia inteligentnego z aparatem można nawiązać połączenie, włączając Bluetooth zarówno w urządzeniu inteligentnym, jak i w aparacie oraz uruchamiając aplikację SnapBridge .

Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi )

W trybie Wi-Fi aparat łączy się bezpośrednio z urządzeniem inteligentnym przez Wi-Fi , nie jest wymagane parowanie Bluetooth .

Przed podłączeniem (tryb Wi-Fi )

 • Włącz Wi-Fi na urządzeniu inteligentnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
 • Upewnij się, że baterie w aparacie i urządzeniu inteligentnym są w pełni naładowane, aby zapobiec nieoczekiwanemu wyłączeniu się urządzeń.
 • Sprawdź, czy na karcie pamięci aparatu jest wolne miejsce.

Złączony

Wykonaj poniższe czynności, aby nawiązać połączenie między aparatem a urządzeniem inteligentnym w trybie Wi-Fi .

 • Niektóre operacje są wykonywane za pomocą aparatu, inne na urządzeniu inteligentnym.

 • Dodatkowe instrukcje są dostępne w pomocy online SnapBridge .
 1. Urządzenie inteligentne: Uruchom aplikację SnapBridge , otwórz plik zakładka, stuknij i wybierz [ Tryb Wi-Fi ].

  Jeśli uruchamiasz aplikację po raz pierwszy, zamiast tego dotknij opcji [ Połącz z aparatem ] na ekranie powitalnym. Po wyświetleniu monitu stuknij kategorię aparatu, a następnie stuknij opcję „Wi‑Fi”, gdy zostaniesz poproszony o wybranie typu połączenia.

 2. Aparat/urządzenie inteligentne: Włącz aparat po wyświetleniu monitu.

  W tym momencie nie używaj żadnych elementów sterujących w aplikacji.

 3. Aparat: wybierz [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] > [ Połączenie Wi-Fi ] w menu sieci, a następnie wyróżnij [ Ustanów połączenie Wi-Fi ] i naciśnij J

  Zostanie wyświetlony identyfikator SSID aparatu i hasło.

 4. Urządzenie inteligentne: postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustanowić połączenie Wi-Fi .

  • Na urządzeniach iOS uruchomi się aplikacja „Ustawienia”. Stuknij [ < Ustawienia ], aby otworzyć [ Ustawienia ], a następnie przewiń w górę i stuknij [ Wi-Fi ] (znajduje się u góry listy ustawień), aby wyświetlić ustawienia Wi-Fi .

  • Na ekranie ustawień Wi-Fi wybierz identyfikator SSID aparatu i wprowadź hasło wyświetlone przez aparat w kroku 3.
 5. Urządzenie inteligentne: po dostosowaniu ustawień urządzenia zgodnie z opisem w kroku 4 wróć do aplikacji SnapBridge .

  • Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z aparatem urządzenie inteligentne wyświetli opcje trybu Wi-Fi .
  • Aparat wyświetli komunikat informujący, że połączenie zostało zakończone.

Aparat i urządzenie inteligentne są teraz połączone przez Wi-Fi .

Informacje na temat korzystania z aplikacji SnapBridge można znaleźć w pomocy online.

Zakończenie trybu Wi-Fi

Aby zakończyć połączenie Wi-Fi , stuknij w SnapBridge patka. Gdy ikona zmieni się na , uzyskiwać i wybierz opcję [ Wyjdź z trybu Wi-Fi . ].