Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Tryb zwolnienia

Wybór trybu zwolnienia

Aby wybrać operację wykonywaną po wciśnięciu spustu migawki do końca, przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterowania.

 • Opcje wybranego ustawienia, jeśli takie istnieją, można wybrać, przytrzymując przycisk c i obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.
Tryb Opis
U Pojedyncza ramka Aparat wykonuje jedno zdjęcie po każdym naciśnięciu spustu migawki.
V Ciągła niska prędkość

Aparat robi zdjęcia z wybraną szybkością, dopóki spust migawki jest wciśnięty.

 • Wybieraj spośród szybkości od 1 do 10 klatek na sekundę. Aby wybrać liczbę klatek na sekundę, przytrzymaj przycisk c i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania.
W Ciągła duża prędkość

Aparat robi zdjęcia z wybraną szybkością, dopóki spust migawki jest wciśnięty. Używaj dla aktywnych osób.

 • Wybieraj spośród szybkości od 10 do 20 klatek na sekundę. Aby wybrać liczbę klatek na sekundę, przytrzymaj przycisk c i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania.
A C30 Aparat robi zdjęcia z szybkością 30, 60 lub 120 kl./s, gdy spust migawki jest wciśnięty ( 0 Szybkie robienie zdjęć + (C30/C60/C120) ).
C C60
B C120
E Samowyzwalacz Rób zdjęcia przy użyciu samowyzwalacza ( 0 Korzystanie z samowyzwalacza ( E ) ).

Szybkość odtwarzania klatek

 • Częstotliwość klatek dla trybów zdjęć seryjnych wolnych i seryjnych szybkich można także wybrać za pomocą ustawienia osobistego d1 [ Szybkość zdjęć seryjnych ].
 • Rzeczywista liczba klatek na sekundę przy szybkości przewijania klatek wynoszącej 8 kl./s w trybie ciągłej niskiej szybkości wynosi 7,5 kl./s.
 • Podane powyżej wartości szybkości klatek obejmują tryb ustawiania ostrości AF-C , tryb fotografowania M , czas otwarcia migawki wynoszący ¹⁄₂₅₀ s lub krótszy oraz wartości domyślne dla wszystkich pozostałych ustawień. Liczba klatek na sekundę może spaść:

  • podczas fotografowania z lampą błyskową,
  • w trybie cichym,
  • po wykryciu migotania przy wybranej opcji [ WŁĄCZ ] dla opcji [ Redukcja migotania zdjęcia ] w menu fotografowania,
  • jeśli przysłona zostanie przymknięta do bardzo dużej liczby f, lub
  • przy długich czasach otwarcia migawki.
 • Jeśli w menu fotografowania ( 0 Redukcja migotania zdjęć ) wybrano opcję [ WŁĄCZ. ] dla [Redukcja migotania zdjęcia], podczas wykonywania zdjęć seryjnych wyświetlacz fotografowania na krótko zgaśnie.

Przestrogi: Zdjęcia seryjne

 • W zależności od warunków fotografowania i wydajności karty pamięci lampka dostępu do karty pamięci może świecić od kilkudziesięciu sekund do około minuty. Nie wyjmuj karty pamięci, gdy świeci się lampka dostępu do karty pamięci. Grozi to nie tylko utratą niezarejestrowanych zdjęć, ale także uszkodzeniem aparatu lub karty pamięci.
 • Przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż ¹⁄₂₅₀ s ekran fotografowania nie jest aktualizowany w czasie rzeczywistym podczas fotografowania seryjnego. Aby śledzić obiekt podczas fotografowania, wybierz czasy otwarcia migawki krótsze niż ¹⁄₂₅₀ s.
 • Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy świeci się lampka dostępu do karty pamięci, zasilanie nie zostanie wyłączone, dopóki nie zostaną zapisane wszystkie zdjęcia w buforze.
 • Jeśli akumulator wyczerpie się, gdy zdjęcia pozostaną w buforze, spust migawki zostanie zablokowany, a zdjęcia zostaną przesłane na kartę pamięci.

Bufor pamięci

 • Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, licznik zdjęć pokaże liczbę zdjęć, które można zapisać w buforze pamięci.
 • Gdy bufor się zapełni, na wyświetlaczu pojawi się r000 , a liczba klatek na sekundę spadnie.
 • Podana liczba jest przybliżona. Rzeczywista liczba zdjęć, które można zapisać w buforze pamięci, różni się w zależności od ustawień aparatu i warunków fotografowania.

Szybkie przechwytywanie klatek + (C30/C60/C120)

W przypadku szybkich zdjęć seryjnych z szybkością 30, 60 lub 120 kl./s (szybkie przechwytywanie klatek +) przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać [ C30 ], [ C60 ] lub [ C120 ] .

 • Maksymalna długość serii zarejestrowanych przy użyciu funkcji szybkiego przechwytywania klatek + wynosi około czterech sekund.
 • Zapisywane zdjęcia mogą także obejmować zdjęcia końcowe z klatek buforowanych po naciśnięciu spustu migawki do połowy („Zdjęcia przed wydaniem”); aby wybrać, jaka część bufora ma zostać zapisana, użyj ustawienia niestandardowego d3 [ Opcje przechwytywania przed wydaniem ]. Można także ograniczyć długość serii rejestrowanej po wciśnięciu spustu migawki do końca ( 0 d3: Opcje robienia zdjęć przed wyzwoleniem ).
 • Migawki dotykowej można używać tylko do robienia jednego zdjęcia na raz. Użyj spustu migawki, aby wykonać zdjęcie z dużą szybkością +.

Szybkie przechwytywanie klatek +: Ograniczenia

 • Opcje dostępne dla obszaru obrazu różnią się w zależności od szybkości klatek.

  • [ C30 ]: Wybierz spośród [ FX (36×24) ] i [ DX (24×16) ]
  • [ C60 ]: Jedyną dostępną opcją jest [ DX (24×16) ]
  • [ C120 ]: Jedyną dostępną opcją jest [ FX (36×24) ]
 • Jeśli podłączony jest obiektyw DX po wybraniu opcji [ C120 ], tryb wyzwalania migawki zmieni się na [ C60 ], a obszar zdjęcia zostanie ustalony na [ DX (24×16) ].
 • Jakość obrazu jest ustawiona na [ JPEG /HEIF normalny ], a zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG .
 • Rozmiar obrazu jest ustalany w następujący sposób.

  • [ C30 ]/[ C60 ]: [ Duży ]
  • [ C120 ]: [ Mały ]
 • Dostępne opcje czasu otwarcia migawki różnią się w zależności od szybkości rejestracji klatek.

  • [ C30 ]/[ C60 ]: ¹⁄₃₂₀₀₀–¹⁄₆₀ s
  • [ C120 ]: ¹⁄₃₂₀₀₀–¹⁄₁₂₅ s
 • Kompensacja ekspozycji jest ograniczona do wartości od –3 do +3 EV, chociaż można wybrać ustawienia od –5 do +5 EV.
 • Górna granica czułości ISO wynosi ISO 25600, nawet w przypadku wybrania wyższych wartości (Hi 0,3 do Hi 2,0).
 • Opcja wybrana dla [ Minimalny czas otwarcia migawki ] nie będzie miała zastosowania, jeśli w menu fotografowania wybrano opcję [ WŁĄCZ ] dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO ].
 • Szybkiego przechwytywania klatek + nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, takimi jak:

  • elastyczny program,
  • tryb tonowy HLG,
  • redukcja migotania zdjęć,
  • fotografowanie z lampą błyskową,
  • nawiasy,
  • wielokrotne ekspozycje,
  • nakładka HDR,
  • fotografia interwalometrowa,
  • nagrywanie wideo poklatkowego i
  • przesunięcie ostrości.

Szybkie przechwytywanie klatek +

Zalecane są karty pamięci o dużej szybkości zapisu ( 0 Zatwierdzonych kart pamięci ).

Korzystanie z samowyzwalacza ( E )

W trybie samowyzwalacza naciśnięcie spustu migawki do końca uruchamia samowyzwalacz, a po jego upływie zostaje zrobione zdjęcie.

 1. Przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać E

 2. Przytrzymaj przycisk c i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać opóźnienie samowyzwalacza.

 3. Wykadruj zdjęcie i ustaw ostrość.

  Samowyzwalacz nie uruchomi się, jeśli nie można zwolnić migawki, co może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy aparat nie może ustawić ostrości, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-S .

 4. Uruchom minutnik.

  • Naciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić samowyzwalacz; lampka samowyzwalacza zacznie migać. Lampka przestaje migać na dwie sekundy przed upływem czasu.

  • Czas trwania samowyzwalacza, liczbę wykonanych zdjęć i odstęp między zdjęciami można wybrać za pomocą ustawienia osobistego c2 [ Samowyzwalacz ].