Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Odtwarzanie nagranego dźwięku

Naciśnij przycisk K , aby po zrobieniu wyświetlić zdjęcia i filmy na monitorze lub w wizjerze.

 • Naciśnij 4 lub 2 albo przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dodatkowe zdjęcia.

 • Filmy są oznaczone ikoną 1 w lewym górnym rogu wyświetlacza. Stuknij a a na wyświetlaczu lub naciśnij przycisk J , aby rozpocząć odtwarzanie.

 • Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.

Wyświetlanie filmów

Poniżej opisano wyświetlanie i sterowanie odtwarzaniem wideo.

Wyświetlacz odtwarzania wideo

Podczas odtwarzania wideo wyświetlacz pokazuje długość filmu, bieżącą pozycję odtwarzania oraz inne wskaźniki wymienione poniżej. Swoją przybliżoną pozycję w filmie można również ustalić na pasku postępu wideo.

 1. 1 ikona
 2. Długość
 3. a
 1. Bieżąca pozycja/całkowita długość
 2. Tom
 3. Pasek postępu
 4. Przewodnik

Sterowanie odtwarzaniem wideo

Podczas odtwarzania można wykonać następujące operacje:

Operacja Opis
Pauza Naciśnij 3 , aby wstrzymać odtwarzanie.
Wznawiać Naciśnij przycisk J , aby wznowić odtwarzanie, gdy odtwarzanie jest wstrzymane lub podczas przewijania do tyłu/do przodu.
Przewijanie do tyłu/do przodu Naciśnij 4 , aby przewinąć do tyłu, 2 aby przejść do przodu. Szybkość wzrasta z każdym naciśnięciem, od 2× do 4× do 8× do 16×.
Rozpocznij odtwarzanie w zwolnionym tempie Naciśnij 3 , gdy wideo jest wstrzymane, aby rozpocząć odtwarzanie w zwolnionym tempie.
Jogowanie do tyłu/do przodu
 • Naciśnij 4 lub 2 , gdy wideo jest wstrzymane, aby przewinąć do tyłu lub do przodu o jedną klatkę na raz.
 • Przytrzymaj wciśnięty przycisk 4 lub 2 , aby przewijać do przodu lub do tyłu w sposób ciągły.
Pomiń 10 sekund Obróć przednim pokrętłem sterującym o jeden stopień, aby przejść do przodu lub do tyłu o 10 s.
Pomiń 10 klatek Obróć główne pokrętło sterowania o jeden stopień, aby przeskoczyć do przodu lub do tyłu o 10 klatek.
Przejdź do pierwszej lub ostatniej klatki
 • Przytrzymaj wciśnięte 4 lub 2 , aby przejść odpowiednio do pierwszej lub ostatniej klatki.
 • Pierwsza klatka jest oznaczona przez h w prawym górnym rogu wyświetlacza, ostatnia klatka przez i .
Zbliżenie Naciśnij X , aby powiększyć bieżącą klatkę, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
Dostosuj głośność Naciśnij X , aby zwiększyć głośność, W ( Q ), aby ją zmniejszyć.
Edytuj wideo Aby wyświetlić menu wideo i , wstrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk i .
Wyjście Naciśnij 1 lub K , aby wyjść do widoku pełnoekranowego.
Wznów fotografowanie Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.

Usuwanie niechcianych zdjęć

Naciśnij przycisk O ( Q ), aby usunąć bieżące zdjęcie. Pamiętaj, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.

 • Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć, i naciśnij przycisk O ( Q ), aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij ponownie przycisk O ( Q ), aby usunąć zdjęcie i powrócić do odtwarzania.
 • Aby wyjść bez usuwania zdjęcia, naciśnij K .

Menu odtwarzania Pozycja „ Usuń ”.

Użyj [ Usuń ] w menu odtwarzania, aby:

 • usuń wiele zdjęć,
 • usuń wszystkie zdjęcia aktualnie ocenione d (kandydat do usunięcia),
 • usunąć wszystkie zdjęcia zrobione w wybranych dniach lub
 • usuń wszystkie zdjęcia w wybranych folderach.