Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Serwery FTP: Łączenie przez bezprzewodową sieć LAN

Aparat może łączyć się z serwerami FTP przez Wi-Fi (wbudowana bezprzewodowa sieć LAN).

Łączenie z wieloma urządzeniami

Aparat może łączyć się tylko z jednym typem urządzenia (komputerem, serwerem FTP lub urządzeniem inteligentnym) naraz. Zakończ bieżące połączenie przed próbą połączenia z urządzeniem innego typu.

Nie można się połączyć?

Jeśli masz problemy z połączeniem, spróbuj:

 • wyłączenie i ponowne włączenie aparatu,
 • sprawdzanie ustawień sieci bezprzewodowej na serwerze FTP lub
 • ponowne uruchomienie serwera FTP.

Błędy bezprzewodowej sieci LAN

Aby uzyskać informacje na temat błędów związanych z siecią bezprzewodową lub siecią Ethernet, patrz „Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi połączeniami LAN i Ethernet” ( 0 Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi połączeniami LAN i Ethernet ).

Łączenie z serwerami FTP przez bezprzewodową sieć LAN

Aparat może łączyć się z serwerami FTP za pośrednictwem bezpośredniego łącza bezprzewodowego (tryb punktu dostępu) lub routera bezprzewodowego w istniejącej sieci, w tym w sieciach domowych (tryb infrastruktury).

Serwery FTP

 • Serwery można konfigurować przy użyciu standardowych usług FTP — w tym usług IIS (Internet Information Services) — dostępnych w Windows 11 i Windows 10 .
 • Internetowe połączenia FTP i połączenia z serwerami FTP, na których działa oprogramowanie innych firm, nie są obsługiwane.

Serwery FTPS

 • Przed połączeniem z serwerem przez FTPS należy załadować do kamery certyfikat główny. Można to zrobić za pomocą [ Połącz z serwerem FTP ] > [ Opcje ] > [ Zarządzaj certyfikatem głównym ] > [ Importuj certyfikat główny ] w menu sieci.
 • Skontaktuj się z administratorem sieci dla danego serwera FTPS, aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania certyfikatów głównych.

Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (tryb punktu dostępu)

Kamera i serwer FTP łączą się za pośrednictwem bezpośredniego łącza bezprzewodowego. Aparat działa jako punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, umożliwiając łączenie się podczas pracy na zewnątrz iw innych sytuacjach, w których serwer FTP nie jest jeszcze podłączony do sieci bezprzewodowej, eliminując potrzebę skomplikowanej regulacji ustawień.

 • Utwórz profil hosta za pomocą kreatora połączenia z kamerą.

 1. Wybierz [ Połącz z serwerem FTP ] w menu sieci, a następnie podświetl [ Ustawienia sieciowe ] i naciśnij 2 .

 2. Wyróżnij [ Utwórz profil ] i naciśnij J

 3. Wyróżnij [ Kreator połączeń ] i naciśnij 2 .

  Uruchomi się kreator połączeń.

  Konfiguracja ręczna

  Wybierz opcję [ Konfiguruj ręcznie ], aby skonfigurować ustawienia ręcznie.

 4. Nazwij nowy profil.

  • Aby przejść do następnego kroku bez zmiany nazwy domyślnej, naciśnij X .
  • Niezależnie od wybranej nazwy pojawi się ona w menu sieciowym [ Połącz z serwerem FTP ] > [ Ustawienia sieciowe ] na liście.
  • Aby zmienić nazwę profilu, naciśnij J . Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Naciśnij X , aby kontynuować po wprowadzeniu nazwy.

 5. Wyróżnij [ Bezpośrednie połączenie z komputerem ] i naciśnij J

  Zostanie wyświetlony identyfikator SSID aparatu i klucz szyfrowania.

 6. Nawiąż połączenie z kamerą.

  Windows :

  • Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku zadań.
  • Wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 5.
  • Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 5. Komputer zainicjuje połączenie z aparatem.

  macOS :

  • Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku menu.
  • Wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 5.
  • Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 5. Komputer zainicjuje połączenie z aparatem.

 7. Wybierz typ serwera.

  Podświetl [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) lub [ FTPS ] (FTP-SSL) i naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe, w którym możesz wybrać metodę logowania.

 8. Zaloguj sie.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J

  Opcja Opis
  [ Logowanie anonimowe ] Wybierz tę opcję, jeśli serwer nie wymaga identyfikatora użytkownika ani hasła. Ta opcja może być używana tylko z serwerami, które są skonfigurowane do logowania anonimowego. Jeśli logowanie się powiedzie, aparat wyświetli monit o wybranie miejsca docelowego.
  [ Wprowadź identyfikator użytkownika ] Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło. Naciśnij J , aby się zalogować po zakończeniu wprowadzania. Jeśli logowanie się powiedzie, aparat wyświetli monit o wybranie miejsca docelowego.

  Ustawienia zapory

  • Porty używane przez FTP różnią się w zależności od typu serwera. Numery portów są wymienione poniżej.

   • [ FTP ]: porty TCP 21 i 32768 do 61000
   • [ SFTP ]: porty TCP 22 i 32768 do 61000
   • [ FTPS ]: porty TCP 21 i 32768 do 61000
  • Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do odpowiednich portów.
 9. Wybierz folder docelowy.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J

  Opcja Opis
  [ Folder domowy ] Wybierz tę opcję, aby wybrać folder domowy serwera jako miejsce docelowe dla zdjęć przesyłanych z aparatu. Jeśli operacja się powiedzie, zostanie wyświetlone okno dialogowe „konfiguracja zakończona”.
  [ Wprowadź nazwę folderu ] Wprowadź ręcznie nazwę folderu docelowego. Folder musi już istnieć na serwerze. Wprowadź nazwę folderu i ścieżkę, gdy zostaniesz o to poproszony, i naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe „konfiguracja zakończona”.
 10. Sprawdź połączenie.

  Po nawiązaniu połączenia nazwa profilu zostanie wyświetlona na zielono w menu [ Połącz z serwerem FTP ] aparatu.

  • Jeśli nazwa profilu nie jest wyświetlana na zielono, połącz się z aparatem za pośrednictwem listy sieci bezprzewodowych na serwerze FTP.

Połączenie bezprzewodowe między aparatem a serwerem FTP zostało teraz nawiązane.

 • Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu aparatu pojawi się „FTP”. Jeśli wystąpi błąd połączenia, ten wskaźnik będzie wyświetlany na czerwono wraz z ikoną C

Zdjęcia zrobione aparatem można przesłać na serwer FTP zgodnie z opisem w części „Przesyłanie zdjęć” ( 0 Przesyłanie zdjęć ) w rozdziale zatytułowanym „Co można zrobić, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP”.

Łączenie w trybie infrastruktury

Aparat łączy się z serwerem FTP w istniejącej sieci (w tym w sieciach domowych) za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

 • Utwórz profil hosta za pomocą kreatora połączenia z kamerą.

Tryb infrastruktury

Tryb infrastruktury obsługuje połączenia z serwerami FTP w różnych sieciach.

 1. Wybierz [ Połącz z serwerem FTP ] w menu sieci, a następnie podświetl [ Ustawienia sieciowe ] i naciśnij 2 .

 2. Wyróżnij [ Utwórz profil ] i naciśnij J

 3. Wyróżnij [ Kreator połączeń ] i naciśnij 2 .

  Uruchomi się kreator połączeń.

  Konfiguracja ręczna

  Wybierz opcję [ Konfiguruj ręcznie ], aby skonfigurować ustawienia ręcznie.

 4. Nazwij nowy profil.

  • Aby przejść do następnego kroku bez zmiany nazwy domyślnej, naciśnij X .
  • Niezależnie od wybranej nazwy pojawi się ona w menu sieciowym [ Połącz z serwerem FTP ] > [ Ustawienia sieciowe ] na liście.
  • Aby zmienić nazwę profilu, naciśnij J . Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( 0 Wprowadzanie tekstu ). Naciśnij X , aby kontynuować po wprowadzeniu nazwy.

 5. Wyróżnij [ Wyszukaj sieć Wi-Fi ] i naciśnij J

  Kamera wyszuka sieci aktualnie aktywne w pobliżu i wyświetli je według nazwy (SSID).

  Łatwe połączenie

  Aby połączyć się bez wprowadzania identyfikatora SSID lub klucza szyfrowania, naciśnij X w kroku 5. Następnie naciśnij J i wybierz jedną z poniższych opcji. Po podłączeniu przejdź do kroku 8.

  Opcja Opis
  [ Przycisk WPS ] Dla routerów obsługujących przycisk WPS. Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie naciśnij przycisk J aparatu, aby nawiązać połączenie.
  [ WPS z kodem PIN ] Aparat wyświetli kod PIN. Korzystając z komputera, wprowadź kod PIN na routerze. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z routerem.
 6. Wybierz sieć.

  • Wyróżnij SSID sieci i naciśnij J
  • Pasmo, na którym działa każdy identyfikator SSID, jest oznaczone ikoną.
  • Sieci zaszyfrowane są oznaczone ikoną h . Jeśli wybrana sieć jest zaszyfrowana ( h ), zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza szyfrowania. Jeśli sieć nie jest szyfrowana, przejdź do kroku 8.
  • Jeśli żądana sieć nie jest wyświetlana, naciśnij X , aby wyszukać ponownie.

  Ukryte identyfikatory SSID

  Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci.

  • Aby połączyć się z siecią z ukrytym identyfikatorem SSID, wyróżnij pusty wpis i naciśnij J . Następnie naciśnij J ; aparat wyświetli monit o podanie identyfikatora SSID.
  • Wprowadź nazwę sieci i naciśnij X . Naciśnij ponownie X ; aparat wyświetli monit o wprowadzenie klucza szyfrowania.

 7. Wprowadź klucz szyfrowania.

  • Naciśnij J i wprowadź klucz szyfrowania routera bezprzewodowego.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji routera bezprzewodowego.
  • Naciśnij X po zakończeniu wprowadzania.

  • Naciśnij ponownie X , aby zainicjować połączenie. Po nawiązaniu połączenia przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat.

 8. Uzyskaj lub wybierz adres IP.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J

  Opcja Opis
  [ Uzyskaj automatycznie ] Wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana do automatycznego dostarczania adresu IP. Po przypisaniu adresu IP zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”.
  [ Wprowadź ręcznie ]

  Wprowadź ręcznie adres IP i maskę podsieci.

  • naciśnij J ; zostaniesz poproszony o podanie adresu IP.
  • Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wyróżniać segmenty.
  • Naciskaj 4 lub 2 , aby zmienić wyróżniony segment, a następnie naciśnij J , aby zapisać zmiany.
  • Następnie naciśnij X ; zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”. Naciśnij X ponownie, aby wyświetlić maskę podsieci.
  • Naciśnij 1 lub 3 , aby edytować maskę podsieci, a następnie naciśnij J ; zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”.
 9. Naciśnij J aby kontynuować, gdy zostanie wyświetlony komunikat „konfiguracja zakończona”.

 10. Wybierz typ serwera.

  Podświetl [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) lub [ FTPS ] (FTP-SSL) i naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić adres serwera.

 11. Wprowadź adres serwera.

  • Naciśnij J aby wprowadzić adres URL serwera lub adres IP.

  • Naciśnij X po zakończeniu wprowadzania.

  • Naciśnij X ponownie, aby połączyć się z serwerem FTP. Zostaniesz poproszony o wybranie metody logowania.

 12. Zaloguj sie.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J

  Opcja Opis
  [ Logowanie anonimowe ] Wybierz tę opcję, jeśli serwer nie wymaga identyfikatora użytkownika ani hasła. Ta opcja może być używana tylko z serwerami, które są skonfigurowane do logowania anonimowego. Jeśli logowanie się powiedzie, aparat wyświetli monit o wybranie miejsca docelowego.
  [ Wprowadź identyfikator użytkownika ] Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło. Naciśnij J , aby się zalogować po zakończeniu wprowadzania. Jeśli logowanie się powiedzie, aparat wyświetli monit o wybranie miejsca docelowego.

  Ustawienia zapory

  • Porty używane przez FTP różnią się w zależności od typu serwera. Numery portów są wymienione poniżej.

   • [ FTP ]: porty TCP 21 i 32768 do 61000
   • [ SFTP ]: porty TCP 22 i 32768 do 61000
   • [ FTPS ]: porty TCP 21 i 32768 do 61000
  • Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do odpowiednich portów.
 13. Wybierz folder docelowy.

  Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J

  Opcja Opis
  [ Folder domowy ] Wybierz tę opcję, aby wybrać folder domowy serwera jako miejsce docelowe dla zdjęć przesłanych z aparatu. Jeśli operacja się powiedzie, zostanie wyświetlone okno dialogowe „konfiguracja zakończona”.
  [ Wprowadź nazwę folderu ] Wprowadź ręcznie nazwę folderu docelowego. Folder musi już istnieć na serwerze. Wprowadź nazwę folderu i ścieżkę, gdy zostaniesz o to poproszony, i naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe „konfiguracja zakończona”.
 14. Sprawdź połączenie.

  Po nawiązaniu połączenia nazwa profilu zostanie wyświetlona na zielono w menu [ Połącz z serwerem FTP ] aparatu.

Połączenie bezprzewodowe między aparatem a serwerem FTP zostało teraz nawiązane.

 • Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu aparatu pojawi się „FTP”. Jeśli wystąpi błąd połączenia, ten wskaźnik będzie wyświetlany na czerwono wraz z ikoną C

Zdjęcia zrobione aparatem można przesłać na serwer FTP zgodnie z opisem w części „Przesyłanie zdjęć” ( 0 Przesyłanie zdjęć ) w rozdziale zatytułowanym „Co można zrobić, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP”.

Zakończenie połączenia z serwerem FTP

Możesz zakończyć połączenie przez:

 • wyłączenie aparatu lub
 • wybierając [ Zakończ bieżące połączenie ] dla [ Połącz z serwerem FTP ] > [ Ustawienia sieciowe ] w menu sieci.

Tryb punktu dostępowego

Wystąpi błąd, jeśli połączenie bezprzewodowe serwera FTP zostanie wyłączone przed wyłączeniem aparatu. Najpierw wyłącz połączenie kamery.