Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Optyczny AWL

Zdalnymi lampami błyskowymi można sterować za pomocą sygnałów optycznych z opcjonalnej lampy błyskowej zamontowanej na sankach mocujących aparatu i działającej jako główna lampa błyskowa (optyczny AWL ). Aby uzyskać informacje na temat zgodnych lamp błyskowych, patrz „Funkcje dostępne z lampami błyskowymi zgodnymi z CLS ” ( 0 Funkcje dostępne z lampami błyskowymi zgodnymi z CLS ).

 • Jeśli dana lampa błyskowa to SB‑5000 lub SB‑500, ustawienia można dostosować z poziomu aparatu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Korzystanie z optycznego AWL z lampą SB‑5000 lub SB‑500” ( 0 Korzystanie z optycznego AWL z lampą SB‑5000 lub SB‑500 ). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
 • Ustawienia innych lamp błyskowych należy dostosować za pomocą elementów sterujących lampami błyskowymi. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do danej lampy błyskowej.

Używanie optycznego AWL z lampą SB‑5000 lub SB‑500

Zamontuj lampę błyskową na sankach mocujących aparatu. Wybierz [ Optyczny AWL ] dla [ Sterowanie błyskiem ] > [ Opcje bezprzewodowej lampy błyskowej ] w menu fotografowania i wybierz tryb zdalnego sterowania lampą błyskową (Lampa SB-500 obsługuje tylko [ Błysk grupowy ]). Procedura dostosowywania ustawień i robienia zdjęć w każdym trybie została opisana poniżej.

SB‑5000

Gdy lampa SB‑5000 jest zamontowana na sankach mocujących aparatu, ustawienia [ Sterowanie lampą błyskową ] można również zmieniać za pomocą elementów sterujących na lampie błyskowej.

Błysk grupowy

Wybierz ten element, jeśli chcesz dostosować ustawienia osobno dla lamp błyskowych w każdej grupie.

 1. C : Wybierz [ Błysk grupowy ] dla [ Sterowanie błyskiem ] > [ Sterowanie zdalnym błyskiem ].

 2. C : Wyróżnij [ Grupowe opcje lampy błyskowej ] na ekranie [ Sterowanie lampą błyskową ] i naciśnij 2 .

 3. C : Dostosuj moc błysku i wybierz kanał oraz tryb sterowania lampą błyskową.

  • Wybierz tryb sterowania lampą błyskową i moc błysku dla głównej lampy błyskowej i zdalnych lamp błyskowych w każdej grupie.

  • Dostępne są następujące opcje:

   Opcja Opis
   TTL Sterowanie błyskiem i-TTL .
   q A Automatyczna przysłona. Dostępne tylko ze zgodnymi lampami błyskowymi.
   M Wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
   –– (wył.) Jednostki zdalne nie uruchamiają się. [ Komp. ] nie można regulować.
  • W opcji [ Kanał ] wybierz kanał (1–4), którego główna lampa błyskowa będzie używać do optycznego zdalnego sterowania lampą błyskową.
  • Jeśli wśród zdalnych lamp błyskowych znajduje się lampa SB‑500, należy wybrać opcję Kanał [ 3 ].

 4. f : Wybierz kanał dla zdalnych lamp błyskowych.

  Ustaw zdalne lampy błyskowe na kanał wybrany dla [ Kanał ] w kroku 3.

 5. f : Grupuj zdalne lampy błyskowe.

  • Wybierz grupę (A, B lub C).
  • Jeśli używasz lampy SB‑500 jako głównej lampy błyskowej, wybierz jedną z grup A i B.
  • Nie ma ograniczeń co do liczby zdalnych lamp błyskowych, których można użyć. Praktyczne maksimum to jednak trzy na grupę, ponieważ światło emitowane przez zdalne lampy błyskowe będzie zakłócać działanie, jeśli zostanie użytych więcej lamp błyskowych.
 6. C / f : Skomponuj ujęcie i ustaw lampy błyskowe.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
  • Odpal próbnie jednostki i potwierdź, że działają normalnie. Aby wykonać błysk próbny, użyj elementu [ Błysk testowy ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].
 7. C / f : Zrób zdjęcie po sprawdzeniu, czy diody gotowości wszystkich lamp błyskowych świecą.

Informacje o Flashu

Opcje grupowej lampy błyskowej można przeglądać za pomocą elementu [ Informacje o błysku ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].

Szybkie sterowanie bezprzewodowe (tylko SB‑5000)

Wybierz tę pozycję, aby kontrolować względną równowagę między zdalnymi lampami błyskowymi w grupach A i B oraz dostosować moc błysku dla grupy C. Moc dla grupy C jest regulowana ręcznie.

 1. C : Wybierz [ Szybkie sterowanie bezprzewodowe ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Sterowanie zdalnym błyskiem ].

 2. C : Wyróżnij [ Opcje szybkiego sterowania bezprzew. ] na ekranie [ Sterowanie lampą błyskową ] i naciśnij 2 .

 3. C : Dostosuj ustawienia szybkiego sterowania bezprzewodowego.

  • Wybierz równowagę między grupami A i B.

  • Dostosuj kompensację błysku dla grup A i B.

  • Dostosuj ustawienia dla grupy C:

   • Wybierz [ M ], aby włączyć lub [ – – ], aby wyłączyć jednostki w grupie C.
   • Po wybraniu [ M ] jednostki w grupie C będą strzelać z wybraną mocą.

  • Wybierz kanał.

   • W opcji [ Kanał ] wybierz kanał (1–4), którego główna lampa błyskowa będzie używać do optycznego zdalnego sterowania lampą błyskową.
   • Jeśli wśród zdalnych lamp błyskowych znajduje się lampa SB‑500, należy wybrać opcję Kanał [ 3 ].

 4. f : Wybierz kanał dla zdalnych lamp błyskowych.

  Ustaw zdalne lampy błyskowe na kanał wybrany dla [ Kanał ] w kroku 3.

 5. f : Grupuj zdalne lampy błyskowe.

  • Wybierz grupę (A, B lub C).
  • Nie ma ograniczeń co do liczby zdalnych lamp błyskowych, których można użyć. Praktyczne maksimum to jednak trzy na grupę, ponieważ światło emitowane przez zdalne lampy błyskowe będzie zakłócać działanie, jeśli zostanie użytych więcej lamp błyskowych.
 6. C / f : Skomponuj ujęcie i ustaw lampy błyskowe.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
  • Odpal próbnie jednostki i potwierdź, że działają normalnie. Aby wykonać błysk próbny, użyj elementu [ Błysk testowy ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].
 7. C / f : Zrób zdjęcie po sprawdzeniu, czy diody gotowości wszystkich lamp błyskowych świecą.

Informacje o Flashu

Ustawienia szybkiego sterowania bezprzewodowego można przeglądać za pomocą pozycji [ Informacje o lampie błyskowej ] w menu i , którą można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].

Zdalne powtarzanie (tylko SB‑5000)

Lampy błyskowe błyskają wielokrotnie, gdy migawka jest otwarta, tworząc efekt wielokrotnej ekspozycji.

 1. C : Wybierz [ Zdalne powtarzanie ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Sterowanie zdalną lampą błyskową ].

 2. C : Wyróżnij [ Opcje zdalnego powtarzania ] na ekranie [ Sterowanie lampą błyskową ] i naciśnij 2 .

 3. C : Dostosuj opcje zdalnego powtarzania.

  • Dostosuj „wyjście”, „czasy” i „częstotliwość”.

  • Włącz lub wyłącz wybrane grupy.

   • Wybierz [ ON ], aby włączyć lub [ –– ], aby wyłączyć wybraną grupę.

  • Wybierz kanał.

   • W opcji [ Kanał ] wybierz kanał (1–4), którego główna lampa błyskowa będzie używać do optycznego zdalnego sterowania lampą błyskową.
   • Jeśli wśród zdalnych lamp błyskowych znajduje się lampa SB‑500, należy wybrać opcję Kanał [ 3 ].

 4. f : Wybierz kanał dla zdalnych lamp błyskowych.

  Ustaw zdalne lampy błyskowe na kanał wybrany dla [ Kanał ] w kroku 3.

 5. f : Grupuj zdalne lampy błyskowe.

  • Wybierz grupę (A, B lub C).
  • Nie ma ograniczeń co do liczby zdalnych lamp błyskowych, których można użyć. Praktyczne maksimum to jednak trzy na grupę, ponieważ światło emitowane przez zdalne lampy błyskowe będzie zakłócać działanie, jeśli zostanie użytych więcej lamp błyskowych.
 6. C / f : Skomponuj ujęcie i ustaw lampy błyskowe.

  • Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lamp błyskowych.
  • Odpal próbnie jednostki i potwierdź, że działają normalnie. Aby wykonać błysk próbny, użyj elementu [ Błysk testowy ] w menu i , który można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].
 7. C / f : Zrób zdjęcie po sprawdzeniu, czy diody gotowości wszystkich lamp błyskowych świecą.

Optyczny AWL

 • Ustaw okienka czujników na zdalnych lampach błyskowych, aby odbierać światło głównej lampy błyskowej. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli główna lampa błyskowa jest zamontowana na aparacie ręcznym.
 • Upewnij się, że bezpośrednie światło lub silne odbicia zdalnych lamp błyskowych nie docierają do obiektywu aparatu (w trybie [ TTL ]) ani do fotokomórek zdalnych lamp błyskowych (tryb [ q A ]). W przeciwnym razie światło z lamp błyskowych może zakłócać ekspozycję.
 • Nawet jeśli wybrano [ -- ] dla [ Błysk główny ] > [ Tryb ], główna lampa błyskowa może emitować błyski czasowe o niskiej intensywności. Błyski te mogą pojawiać się na zdjęciach wykonanych z bliskiej odległości. Można temu zapobiec, wybierając niskie czułości ISO lub małe otwory przysłony (wysokie liczby przysłony).
 • Po ustawieniu zdalnych lamp błyskowych wykonaj zdjęcie próbne i obejrzyj wyniki na wyświetlaczu aparatu.

Informacje o Flashu

Opcje zdalnego powtarzania można przeglądać za pomocą pozycji [ Inf. o lampie błyskowej ] w menu i , którą można dodać do menu za pomocą ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ].