Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Redukcja migotania zdjęć

Przycisk G U C menu fotografowania

Wybranie opcji [ ON ] zmniejsza efekt migotania powodowany przez takie źródła światła, jak lampy fluorescencyjne lub lampy rtęciowe.

 • Migotanie może powodować nierówną ekspozycję lub (w przypadku zdjęć wykonanych w trybach ciągłego wyzwalania migawki) niespójną ekspozycję lub zabarwienie.
 • Jeśli redukcja migotania nie daje pożądanych rezultatów, wyłącz aparat i skieruj go na obiekt lub źródło światła przed ponownym włączeniem.
 • Jeśli wybrano opcję [ WŁĄCZ ] i po zwolnieniu migawki wykryte zostanie migotanie, obok ikony MIGACZ na ekranie fotografowania pojawi się zielona ikona I
 • Jeśli wybrano opcję [ ON ], po zwolnieniu migawki ekran fotografowania na krótko zgaśnie. W trybach ciągłej dużej szybkości i ciągłej niskiej szybkości kamera będzie zachowywać się w sposób opisany poniżej.

  • Ciągła duża prędkość : Priorytet ma liczba klatek na sekundę. Wyświetlacz na krótko zgaśnie po oddaniu pierwszego zdjęcia w każdej serii, ale nie przy kolejnych zdjęciach.
  • Ciągła niska prędkość : Priorytet ma redukcja migotania. Po każdym zwolnieniu migawki wyświetlacz na krótko gaśnie, a liczba klatek na sekundę może spaść lub stać się nieregularna.

Redukcja migotania zdjęcia

 • Redukcja migotania może nieznacznie opóźnić reakcję migawki.
 • Redukcja migotania umożliwia wykrycie migotania przy częstotliwościach 100 i 120 Hz (odpowiednio związanych z zasilaczami prądu przemiennego o częstotliwości 50 i 60 Hz). Pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, jeśli częstotliwość zasilania zmieni się podczas fotografowania seryjnego.
 • W zależności od źródła światła i warunków fotografowania, na przykład w przypadku jasno oświetlonych scen lub scen z ciemnym tłem, migotanie może nie zostać wykryte lub pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte.
 • Pożądanych efektów nie można uzyskać także przy zastosowaniu oświetlenia dekoracyjnego i innego niestandardowego oświetlenia.
 • Rzeczywisty efekt redukcji migotania zdjęcia może różnić się od widocznego na wyświetlaczu.

Ciągła duża prędkość

 • Gdy dla ustawienia niestandardowego a1 [ Wybór priorytetu AF-C ] wybrano opcję [ Ostrość ], redukcja migotania w trybie ciągłego wyzwalania migawki z dużą szybkością działa w taki sam sposób, jak w przypadku ciągłego wyzwalania migawki z małą szybkością.
 • Redukcja migotania może nie dać pożądanych rezultatów podczas fotografowania seryjnego, jeśli:

  • zmienia się czas otwarcia migawki (tryb A lub P ),
  • prędkość odtwarzania klatek spada, lub
  • wybuchy są długie.

„Redukcja migotania zdjęcia”: Ograniczenia

Opcja [ Redukcja migotania zdjęcia ] nie działa w niektórych warunkach, m.in. podczas:

 • Nakładka HDR i
 • szybkie przechwytywanie klatek +.