Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Folder do przechowywania

Przycisk G U C menu fotografowania

Wybierz folder, w którym będą zapisywane kolejne zdjęcia.

 1. Teczka
 2. Numer folderu
 3. Nazwa folderu

„Folder przechowywania”

Zmiany w [ Folder przechowywania ] dokonane w menu robienia zdjęć mają zastosowanie w menu nagrywania wideo i odwrotnie .

Zmiana nazw folderów

Domyślna nazwa folderu, która pojawia się po numerze folderu, to „NCZ_8”. Aby wybrać inną pięcioznakową nazwę folderu dla nowych folderów, wybierz opcję [ Zmień nazwę ].

 • Nie można zmienić nazwy istniejących folderów.
 • W razie potrzeby domyślną nazwę można przywrócić dla kolejnych folderów, naciskając i przytrzymując przycisk O ( Q ), gdy wyświetlana jest klawiatura.

Wybierz folder według numeru

Folder, w którym będą zapisywane kolejne zdjęcia, można wybrać po numerze. Jeśli folder o podanym numerze jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony nowy folder.

 1. Wybierz opcję [ Wybierz folder według numeru ].

  • Wyróżnij [ Wybierz folder według numeru ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder według numeru ].
  • Karta, na której zostanie utworzony nowy folder, jest podkreślona w obszarze wyświetlania gniazda karty w prawym górnym rogu okna dialogowego [ Wybierz folder według numeru ]. Karta używana dla nowych folderów zależy od aktualnie wybranej opcji dla [ Funkcja dodatkowego gniazda ] w menu fotografowania.

 2. Wybierz numer folderu.

  • Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżniać cyfry.
  • Aby zmienić podświetloną cyfrę, naciśnij 1 lub 3 .
 3. Zapisz zmiany i wyjdź.

  • Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje, po lewej stronie numeru folderu zostanie wyświetlona ikona W , X lub Y . Naciśnij J , aby zakończyć operację i powrócić do menu głównego; jeśli wybierzesz folder oznaczony W lub X , zostanie on wybrany jako folder dla nowych zdjęć.
  • Jeśli wybierzesz numer folderu, który jeszcze nie istnieje, po naciśnięciu J zostanie utworzony nowy folder z tym numerem.
  • W obu przypadkach kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.
  • Aby wyjść bez zmiany folderu przechowywania, naciśnij przycisk G

Ikony folderów

Foldery w oknie dialogowym [ Wybierz folder według numeru ] są oznaczone literą W , jeśli są puste, literą Y , jeśli są pełne (zawierają 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999), lub literą X , jeśli są częściowo zapełnione. Ikona Y oznacza, że w folderze nie można zapisać dalszych zdjęć.

Wybierz folder z listy

Aby wybrać z listy istniejących folderów:

 1. Wybierz [ Wybierz folder z listy ].

  Wyróżnij [ Wybierz folder z listy ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder z listy ].

 2. Zaznacz folder.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić folder.

 3. Wybierz podświetlony folder.

  • Naciśnij J , aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do menu głównego.
  • Kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.

Przestrogi: Numery folderów i plików

 • Gdy bieżący numer folderu osiągnie 999, aparat nie będzie już mógł tworzyć nowych folderów, a spust migawki zostanie zablokowany, jeśli:

  • bieżący folder zawiera 5000 zdjęć (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat wyliczy, że z liczby plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości wynika, że folder zawiera ponad 5000 plików), lub
  • bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999 (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania filmu o maksymalnej długości dałaby plik o numerze większym niż 9999).
 • Jeśli na karcie pamięci jest wolne miejsce, możesz mimo to kontynuować fotografowanie, wykonując następujące czynności:

  • utworzenie folderu o numerze mniejszym niż 999 i wybranie go jako folderu do przechowywania lub
  • zmiana opcji wybranych dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] lub [ Typ pliku wideo ] przed rozpoczęciem nagrywania filmów.

Czas uruchamiania

Uruchomienie aparatu może wymagać dodatkowego czasu, jeśli karta pamięci zawiera bardzo dużą liczbę plików lub folderów.