Alegeți dacă expunerea este ajustată pentru fețele subiectelor portrete umane detectate de cameră când este selectată [ Măsurare matrice ].

Opțiune

Descriere

[ ON ]

Aparatul foto ajustează expunerea pentru fețe.

[ OFF ]

Expunerea nu este ajustată în funcție de faptul că fețele au fost detectate.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video